Vale Görevlisi Seviye 3

Anasayfa Vale Görevlisi Seviye 3

Türkiye genelinde Vale sınav ve belgelendirme hizmeti

verilmektedir”

Vale Sınav ve Belgelendirmeye Yetkili Kuruluşuz!

Kolay kayıt olmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

0850 259 41 03 veya 0532 113 09 45  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz

Vale Mesleki Yeterliliği Belgesi Hakkında Kamuoyunun Dikkatine:

Kuruluşumuzu arayan vatandaşlarımızdan edindiğimiz bilgi neticesinde, Vale MYK belgesi adı altında başka belgeler verilerek mağduriyet yaratıldığı hakkında şikayetler gelmektedir. Belgeyi alacağınız kuruluşun Vale Mesleki Yeterlilik Belgesi alanında Sınav ve Belgelendirme yetkisinin olduğundan emin olarak ücret ödeyeniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Vale Belgesi Zorunluluğu:

Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik 25/12/2020 tarihli 31345 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 01.01.2023 tarihinden itibaren vale görevlilerinin (vale hizmeti almak isteyen sürücünün aracını park yasağı olmayan alanlara park eden ve istenildiğinde aracı, tekrar araç sürücüsüne teslim eden görevliler)Vale MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Vale Belgesi Nasıl Alınır?

Vale belgesi müracaatını yaptıktan sonra 1 hafta içinde sınav programınızı yapıp, Teorik ve Uygulamalı sınavına girerek başarılı olursanız belgeniz düzenlenmekte olup, başarısız olma durumunuzda ücretsiz 1 sefer daha sınava girebiliyorsunuz. Uzman kadromuz size gerekli tüm desteğini vermektedir. Kurumsal müracaatlarda sınavlarımızı sizin yeriniz de yapılmaktadır.  Detaylı bilgi için arayanız.

 Vale Görevlisi Belgesinin Sınavı Nasıl Olmaktadır?

Vale Görevlisi Sınavı işletmenizin uygun otopark alanı mevcutsa ekibimiz gelerek işletmenizde sınavları gerçekleştiriyor. Teorik sınavdan sondan sonra, Uygulama sınavı programı yapılıyor. Uygulama Sınavında Vale görevlisi; çalışma ortamının düzenlenmesi, müşterinin karşılanması, aracın teslim alınması, aracın trafik kurallarına göre sürülüp park edilmesi ve müşteriye aracın teslimini yaparak sınav gerçekleştirilmektedir. Bu işlemleri başarıyla tamamlayan adaylarımız Vale Belgesine sahip olmaktadır. Detaylı bilgi isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

1.AMAÇ

Bu program, 19UY0387 Vale Belgesi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

19UY0387-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme

2.1.1 Vale Görevlisi Belgesi Teorik Sınav

Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1-A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş OrganizasyonuT170152 dk
A2Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti VermeT170102 dk
2.1.2 Vale Görevlisi Belgesi Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A2 biriminde performans sınavı yapılmaktadır.

Vale Adayların, performans sınavlarında 19UY0386-3/A2 Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme biriminde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Adayların performansa dayalı uygulama sınavlarında, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamasına girmelerine izin verilmez.

Aday zorunlu olan A2 yeterlilik birimi sınavından başarılı olmalıdır. A1 birimi Performans kriterleri A2 Birimine eklenerek değerlendirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Köprülü Vinç Operatörü Seviye-3 (15UY0205-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Vale Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.96 vale Görevlisi PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLERSınav Şekliİş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş OrganizasyonuBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
A1 +A2Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme   P180Uygulama60 Dk.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Bu yeterlilikte Vale Belgesi almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1 ve A2 birimlerinin girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır

Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1,A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

19UY0387-3 Vale Görevlisi (Seviye 3) Yayın Tarihi 17.01.2019 rev 00

4. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Vale Belgesi Sınav başvurularında;

Asgari B sınıfı ehliyete,

Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na

Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, Vale belgesi sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Vale Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

–             Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

–             Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Vale Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket