Makine Bakımcı Seviye 3

Anasayfa Makine Bakımcı Seviye 3

Makine Bakımcı Belgesine Seviye 3 Sahip Kişi Ne İş Yapar?

Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi, İşyerindeki her türlü imalat yapan makineler, iş makineleri, alet, donanım ya da sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli ayar ve kalibrasyonunu yapan, arızalarını gideren, periyodik bakımlarını yapan, test yapan, yedek parça değişimlerini yapan nitelikli elemandır.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Makine bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişinin görevleri nelerdir?
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,
 • İş organizasyonu yapmak,
 • Çalışılan yeri düzenlemek,
 • Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,
 • Bakım, onarım ve kurulum işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak,
 • Makineler ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Makinelerin parça değişimini gerçekleştirmek,
 • Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Makine ayarlarını yapmak,
 • Makineler ile ilgili rutin onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Son kontrolleri yapıp bakım kartlarını ve raporları doldurmak,
 • Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Sınavı talep ettiğiniz birimlere göre yapılıp ve belgelendirilmektedir. Aşağıdan online seçip kayıt olabilir veya bizleri arayarak karar verebilirsiniz.

B1 Önleyici Bakım

1. AMAÇ

Bu program, Makine Bakımcı Seviye – 3 (10UY0002-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
B1: Önleyici Bakım
B2: Düzeltici Bakım
Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden (Teorik ve Performans) başarılı olması zorunludur.

2.1.1 Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi Teorik Sınavı
 • Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 birimi ile Seçmeli olan B1 ve B2 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir.
 • Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.
 • Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır.
 • Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
  A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.
 • Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • B1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.
 • Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • B2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.
 • Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.
 • A1,B1 ve B2 (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
2.1.2 Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ Performansa Dayalı Sınavı
 • Bu yeterlilikte
  B1 Önleyici Bakım
  B2 Düzeltici Bakım
  Seçmeli yeterlilik birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Makine Bakımcı Seviye – 3 (10UY0002-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
 • Zorunlu olan A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. B1 ve B2 seçmeli birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
 • Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.
  Performans sınavında değerlendirme materyali olarak gerçek makineler kullanılabileceği gibi, ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere uygun prototip makine veya donanımlar ile de uygulama sınavı yapılabilir.
 • Bakım sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.052-MB3 Makine Bakımcı-3 Performans Sınavı kontrol listesine yazılır.
  Elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Başarı Ölçütü: Aday, yapılan bakım işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir.
 • Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
 • Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
 • Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • SEÇMELİ BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSınav SüresiB1 Önleyici BakımP18030 dkB2  Düzeltici BakımP18030 dkAdaylar her birim için belirtilen sürede iş emrini uygulamak zorundadırlar.
  2.3 Ölçme ve Değerlendirme
  Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1 birimleri ile seçmeli olan B1 ve B2 birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
  2.4 Diğer Şartlar
  2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
  2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
  2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
  2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
  2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
Belgelendirme Standardı : 09UMS0010-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı
Değerlendirme Standardı : 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

4. BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da

Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
c) Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.

– Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket