Betonarme Demircisi Seviye 3

Anasayfa Betonarme Demircisi Seviye 3

Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişi ne iş yapar?

Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişi, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, projesine göre; betonarme elemanların donatılarını hazırlayan (donatı elemanlarını kesen, donatı elemanı eki yapan, donatı elemanlarına şekil veren), donatı ön üretimi ve montajını yapan (temel, kolon, kiriş, hatıl, döşeme, perde donatısı ve benzeri), hazırladığı donatıları kontrol eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  1. AMAÇ

Bu program, Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye – 3 (11UY0012-3) Ulusal Yeterliliğinde adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  1. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

1UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma 11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

2.1.1 Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Teorik Sınav (T1)

A1, A2 yeterlilik birimlerinde yapılandırılmış sözlü sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, Yapılandırılmış sözlü sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yapılandırılmış sözlü sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, A1 Yeterlilik biriminde 5 soruluk sözlü sınav, A2 Yeterlilik Birimde 12 soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara A1 Birimi için Toplam 10 Dakika A2 Birimi için Toplam 20 Dakika zaman verilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.

Yapılandırılmış sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre KorumaT160510 dk
A2 Betonarme Demir İşlerinde GenelT1601225 dk

Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Performansa Dayalı Sınav (P1)

Bu yeterlilikte A1, A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. A1 birimi yeterliliği A2 birimi içine tanımlanmıştır.Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Betonarme Demircisi Seviye – 3 Ulusal Yeterliliğinde (11UY0012-3) verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Bu yeterlilikte performans sınavı aşağıda yazılı olduğu şekilde yapılır;

  • 1 numaralı aday  ( S101 KOLONU DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ VE PASPAYINI, K101 KİRİŞİNİN DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ PASPAYINI  , D101 DÖŞEMESİNDE TEVZİ DONATILARININ BİR KISMINI 1 ADET DÖŞEME PİLYESİNİ  , P102 PERDESİNİN  DİKİNE VE YATAYINA TEVZİ DONATISININ  3 ER ADET AYRICA 1 ADET ÇİROZ DEMİRİ TEMEL PLANINDA  A/1 TEMEL AKSINDA 4 ADET KOLON FİLİZİ VE TEMEL DONATISININ  1 ADET TEMEL SEHPASI YAPIMINDA GÖREV ALACAKTIR.
  •  2 numaralı aday  ( S102 KOLONU DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ VE PASPAYINI, K102 KİRİŞİNİN DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ PASPAYINI  , D101 DÖŞEMESİNDE TEVZİ DONATILARININ BİR KISMINI 1 ADET DÖŞEME PİLYESİNİ  , P102 PERDESİNİN  DİKİNE VE YATAYINA TEVZİ DONATISININ  3 ER ADET AYRICA 1 ADET ÇİROZ DEMİRİ TEMEL PLANINDA  2/A TEMEL AKSINDA 4 ADET KOLON FİLİZİ VE TEMEL DONATISININ  1 ADET TEMEL SEHPASI YAPIMINDA GÖREV ALACAKTIR.
  • 3 numaralı aday  ( S103 KOLONU DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ VE PASPAYINI, K103 KİRİŞİNİN DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ PASPAYINI  , D101 DÖŞEMESİNDE TEVZİ DONATILARININ BİR KISMINI 1 ADET DÖŞEME PİLYESİNİ  , P102 PERDESİNİN  DİKİNE VE YATAYINA TEVZİ DONATISININ  3 ER ADET AYRICA 1 ADET ÇİROZ DEMİRİ TEMEL PLANINDA  B/2 TEMEL AKSINDA 4 ADET KOLON FİLİZİ VE TEMEL DONATISININ  1 ADET TEMEL SEHPASI YAPIMINDA GÖREV ALACAKTIR.
  • 4 numaralı aday  ( S104 KOLONU DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ VE PASPAYINI, K104 KİRİŞİNİN DONATI DEMİRLERİNİ ETRİYELERİNİ PASPAYINI  , D101 DÖŞEMESİNDE TEVZİ DONATILARININ BİR KISMINI 1 ADET DÖŞEME PİLYESİNİ  , P102 PERDESİNİN  DİKİNE VE YATAYINA TEVZİ DONATISININ  3 ER ADET AYRICA 1 ADET ÇİROZ DEMİRİ TEMEL PLANINDA  1/B TEMEL AKSINDA 4 ADET KOLON FİLİZİ VE TEMEL DONATISININ  1 ADET TEMEL SEHPASI YAPIMINDA GÖREV ALACAKTIR.

NOT :  PERFORMANS SINAVI SÜRESİNCE ADAYLAR K.K.D. EKİPMANLARINI KULLANICAK  SINAV SÜRESİNCE KENDİSİNİ  VE  DİĞER ADAYLARI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEYECEK ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPACAKTIR. AKSİ HALDE ADAY SINAVDAN ÇIKARILACAKTIR VE BAŞARISIZ SAYILACAKTIR.

A1+A2 yeterlilik birimlerinde Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

Performans sınavında  Adayın Performansı  Değerlendirici tarafından  ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.033 Betonarme Demircisi Performans Sınavı Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.  Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
A1 +A2İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma  Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiP180Uygulama240 Dk

2.2 Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Betonarme Demircisi Seviye – 3 (11UY0012-3) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, yapılandırılmış sözlü sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde iki bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin yapılandırılmış sözlü sınav ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1 ve A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

  1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

11UY0012-3 Betonarme Demircisi Seviye 3 Yayın Tarihi 29.08.2018 (Rev-03)

  1. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
4.3 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.4 Yeniden Belgelendirme
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
– Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
– a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
– b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
– Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuran adaydan alınır.
– Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
Belgeli kişinin Başvuru Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME ’ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Başvuru İçin Gerekenler :
Kimlik fotokopisi,
Sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu’nu; info@seviyebelgelendirme.com
adresine e-posta atabilirsiniz.
Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket