Metal Kesimci Seviye 3

Anasayfa » Metal Kesimci Seviye 3

Metal Kesimci Kimdir?
Metal Kesimci Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi, İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini alarak, kalite yönetim sistemi gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,
Giyotin Makas Makinelerinde,
Oksi-gaz Kesim Makinelerinde,
Şerit Testere Kesim Makinelerinde,
Daire Testere Makinelerinde,
Lazer Kesim Makinelerinde,
Plazma Kesim Makinelerinde, iş parçası resmine göre kesim yapan ve işin kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumlu elemanlardır.

0532 113 09 45  veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1. AMAÇ
Bu program, Metal Kesimci Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye –3 ( 12UY0083-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler
B1 Giyotin Makasla Kesim
B2 Oksi-Gaz ile Kesim
B3 Şerit Testere ile Kesim
B4 Daire Testere ile Kesim
B5 Kombine Makas ile Kesim
B6 Lazer Kesim
B7 Plazma Kesim

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile seçilen B grubu yeterlilik birimlerinden Teorik ve Performans sınavlarından başarılı olunması zorunludur.
2.1.1 Teorik Sınav
Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 birimi ile Seçmeli birimlerin teorik sınavları test (T1) şeklinde gerçekleştirilir.Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B3 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B4 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B5 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B6 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
B7 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.A1,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 birimleri (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
Bu yeterlilikte
B1 Giyotin Makasla Kesim
B2 Oksi-Gaz ile Kesim
B3 Şerit Testere ile Kesim
B4 Daire Testere ile Kesim
B5 Kombine Makas ile Kesim
B6 Lazer Kesim
B7 Plazma Kesim

Seçmeli yeterlilik birimlerinin adayın başvurmuş olduğu birime göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.
Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Metal Kesimci Seviye – 3 (12UY0083-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
Zorunlu olan A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve B7 seçmeli birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.
Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek
LS.052- MK-04 METAL KESİMCİ 3 GİYOTİN MAKAS İLE KESİM PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.052- MK-04 METAL KESİMCİ 3 B2 OKSİ-GAZ İLE KESİM PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.052- MK-03 METAL KESİMCİ 3 ŞERİT TESTERE PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ ve/veya
LS.052- MK-03 METAL KESİMCİ 3 DAİRE TESTERE İLE KESİM BİRİMİ PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.052- MK-03 METAL KESİMCİ 3 B5 KOMBİNE MAKAS İLE KESİM PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ ve/veya
LS.052- MK-03 METAL KESİMCİ 3 B6 LAZER KESİM BİRİMİ PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.052- MK-03 METAL KESİMCİ 3 B7 PLAZMA KESİM BİRİMİ PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SEÇMELİ BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Sınav Türü Sınav   Süresi
B1 Giyotin Makasla Kesim P1 80 Uygulama 30 dk
B2 Oksi-Gaz ile Kesim P1 80 Uygulama 30 dk
B3 Şerit Testere ile Kesim P1 80 Uygulama 30 dk
B4 Daire Testere ile Kesim P1 80 Uygulama 30 dk
B5 Kombine Makas ile Kesim P1 80 Uygulama 30 dk
B6 Lazer Kesim P1 80 Uygulama 30 dk
B7 Plazma Kesim P1 80 Uygulama 30 dk

Sınava girecek adaylar her birim için belirtilen sürede işlemi yapmak zorundadırlar.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme
Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1 birimi ile seçtiği B1, B2,B3, B4, B5, B6 ve B7 birimlerinden girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
2.4 Diğer Şartlar
2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
3. REFERANSLAR
Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
Belgelendirme Standardı : 12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı
Değerlendirme Standardı : 12UY0083-3 Metal Kesimci Seviye – 3 Ulusal Yeterliliği
4. BELGELENDİRME
Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
4.1 Adayda Aranan Şartlar
Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
4.2 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
4.3 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.4 Yeniden Belgelendirme
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak.
– Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
– Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket