Frezeci Seviye 3

Anasayfa Frezeci Seviye 3

Frezeci Belgesine Sahip Kişi Ne İş Yapar?

Frezici Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi, İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde freze tezgâhına bağlanan çeşitli şekil ve özellikteki metal veya metal olmayan malzemelerden iş parçalarını teknik resimde istenilen ölçülere getirmek için gerekli ayar ve kumandaları yapan ve talimatlara uygun kesici takım kullanarak düzlem, açısal, delik büyütme, kanal açma frezeleme işlemleri yanında bölme ve dişli açma işlemlerini de yapan nitelikli kişidir.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1. AMAÇ

Bu program, Frezeci Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye – 3 (12UY0081-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

A1 Frezeleme İşlemlerinde İş Sağlığı Güvenliği Ve Çevre Koruma
A2 Kalite Yönetimi Ve Çalışma Donanımı
A3 Frezecilik Teknolojisi
A4 Frezeleme İşlemleri
A5 Bölme Ve Dişli Açma İşlemleri

2.1.1 Frezeci Mesleki Yeterlilik Belgesi Teorik Sınav

A1, A2, A3 ve A5 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir
A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.  Sınav Süresi Soru Başına 1 dk.dır.
A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.   Sınav Süresi Soru Başına 1 dk.dır.
A3 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.   Sınav Süresi Soru Başına 1 dk.dır.
A5 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.   Sınav Süresi Soru Başına 1 dk.dır.
Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan;
A1, A3 ve A5 (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 70’ne doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
A2, (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 60’ne doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

2.1.2 Frezeci Mesleki Yeterlilik Belgesi Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte A3 zorunlu yeterlilik biriminden P1 ve P2, A4 ve A5 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden sadece P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Adayın, başarılı olabilmesi için performansı kontrol çizelgesine göre değerlendirilir. Adayın kontrol çizelgelerinde yer alan her adımdan başarılı olması gerekmektedir.
Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Frezeci Seviye – 3 (12UY0081-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
A1 ve A2 birimleri için sadece teorik sınavlar yapılır. A3, A4 ve A5 birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
Performans sınavı birlikte ve ya ayrı ayrı uygulanabilir.
Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.052-FRZ3 Frezeci Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Adayın uygulama sınavı kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarılı olması gerekmektedir.
Tüm birimlerden sınava giren adaylar Toplam süreyi istedikleri gibi kullanabilirler. Tüm birimlerden sınava girmeyecek adaylar her birim için belirtilen sürede işlemi yapmak zorundadırlar.

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1,A2,A3,A4 ve A5 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
Belgelendirme Standardı : 11UMS0166-3 Frezeci Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı
Değerlendirme Standardı : 12UY0081-3 Frezeci Seviye 4 Ulusal Yeterliliği

4. BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
– Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 12 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler ya da haklı şikâyet edilenler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
– Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır ve sınav ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
– Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
Başvuru İçin Gerekenler :
Kimlik fotokopisi,
Sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu’nu; info@seviyebelgelendirme.com
adresine e-posta atabilirsiniz.
Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket