Makine Bakımcı Seviye 5

Anasayfa » Makine Bakımcı Seviye 5

Makine Bakımcı Seviye 5 Belgesine Sahip Kişi Ne İş Yapar?

Makine Bakımcı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi;

 • Özellikle satılan makinelerin sökümünü yapar, satışı yapılan yerde
  tekrar kurulumunu, montajını yapıp devreye alan,
 • İş makineleri, sanayi imalat makineleri, alet, donanım ya da sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren
 • Makinelerin istenilen şekilde çalışması için gerekli ayar ve kalibrasyonunu yapan,
 • Arızalarını gideren,
 • Periyodik bakımlarını yapan, test yapan,
 • Yedek parça değişimlerini yapan nitelikli elemandır.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Makine Bakımcı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahip kişinin görevleri nelerdir?
 • Makinelerin kurulumunu yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
  İş organizasyonu yapmak
 • Çalışılan yeri düzenlemek
 • Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
 • Bakım, onarım ve kurulum işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak
 • Makinelerin kurulumunu yapmak
  Makinelerin montajını yapıp çalışır hale getirmek Makinalar ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek
  Makinaların parça değişimini gerçekleştirmek
  Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek
  Makina ayarlarını yapmak
  Makinalar ile ilgili rutin onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek
  Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
  Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
  Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

B1 Önleyici Bakım

1. AMAÇ

Bu program, Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye – 5 (10UY0002-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Makine Kurulumu
Seçmeli Birimler
B1 Önleyici Bakım
B2 Düzeltici Bakım
B3: Kestirimci Bakım
Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
I.Alternatif :A1,A2,B1 II.Alternatif :A1,A2,B2
III.Alternatif :A1,A2,B1,B2
IV.Alternatif :A1,A2,B1,B3
V.Alternatif :A1,A2,B1,B2,B3 VI.Alternatif:A1,A2,B3
VII.Alternatif:A1,A2,B2,B3

2.1.1 Makine Bakımcı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi Teorik Sınavı
 • Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 ve A2 birimi ile Seçmeli olan B1, B2,B3 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir.
 • Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.
 • Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır.
 • Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
  Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
 • A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • B1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • B2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • B3 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 1,5 dk.dır.
 • Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.
 • A1,A2,B1,B2 ve B3 birimlerinde (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
2.1.2 (T2) Makine Bakımcı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi
yapılandırılmış Sınavı
 • Bu yeterlilikte Seçmeli birim olan B2 yeterlilik birimi için T2 Yapılandırılmış Yazılı sınavı gerçekleştirilir.
 • Adaylar, B2 birim için Makine Bakımcı Seviye – 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini ve senaryoyu sağlayacak şekilde yazılı sınav olarak yapılır.
 • T2 Yapılandırılmış Yazılı sınavında adaya soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 doğru seçenekli sorulara verilir.
 • Her soru için iki tane doğru cevap işaretlenmelidir, ikiden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve sınavda toplam 7 soru sorulur, ilk 6 soru 2×7 puan son soru 2×8 puan olarak değerlendirilmesi yapılır.
 • 100 tam puan üzerinden T2 Yapılandırılmış Yazılı sınavda en az 60 puan alması gerekir.
Seçmeli BirimSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi (Soru başına)
B2 Düzeltici BakımT26071,5 dk
2.1.3 Makine Bakımcı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi Performansa Dayalı Sınavı
 • Bu yeterlilikte
  Zorunlu birim Olan
  A2) Makine Kurulumu ile
  Seçmeli Birimler olan
  B1 Önleyici Bakım
  B2 Düzeltici Bakım
  B3 Kestirimci Bakım
  Birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Makine Bakımcı Seviye –5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
 • Zorunlu olan A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır.
 • A2,B1, B2 ve B3 birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
 • Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.
 • Performans sınavında değerlendirme materyali olarak gerçek makineler kullanılabileceği gibi, ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere uygun prototip makine veya donanımlar ile de uygulama sınavı yapılabilir.
 • Bakım sırasında adayın performansı izlenir,
 • Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.052-MB5 Makine Bakımcı-5 Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir
 • Başarı Ölçütü: Aday, yapılan bakım işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir.
 • Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
 • Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
 • Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • ZORUNLU VE SEÇMELİ BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSınav SüresiA2 Makine KurulumuP18060 dk.B1 Önleyici BakımP18045 dkB2  Düzeltici BakımP18030 dkB3 Kestirimci BakımP18030 dk
 • Adaylar her birim için belirtilen sürede iş emrini uygulamak zorundadırlar.2.3 Ölçme ve Değerlendirme
  Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1 ve A2 birimleri ile seçmeli olan B1, B2 ve B3 birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik, uygulama ve Mülakat sınavının hepsinden başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden tüm sınavlara girmek zorundadır.
  2.4 Diğer Şartlar
  2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
  2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
  2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
  2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
  2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
Belgelendirme Standardı : 09UMS0010-5Makine Bakımcı Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı
Değerlendirme Standardı : 10UY0002-5 Makine Bakımcı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği

4. BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
– a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
– b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
– Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuran adaydan alınır.
– Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME ’ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME ‘ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME ‘ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket