Belge Kullanım Sözleşmesi

Anasayfa » Belge Kullanım Sözleşmesi

Sözleşmeyi İndirmek için tıklayınız

ADI-SOYADI :
TC KİMLİK NO :
Belgeye Esas Ulusal Yeterlilik Referans Kodu, Adı  ve Revizyonu :

Belge Kullanım Sözleşmesi’ nin konusu;

SEVİYE BELGELENDİRME’ nin ilgili ulusal ve uluslararası mesleki yeterlilikleri sınavına katılmış, sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış adayın aldığı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesinin’ ve “Sertifikanın” kullanım şartlarının belirlenmesidir.İş bu sözleşme aday sınavdan başarılı olup , belgeyi almaya hak kazandığı takdirde geçerlidir. Bu sözleşmenin bir nüshası adaya teslim edilir.

Belge Sahibi;

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi/Sertifika almaya hak kazanan aday(belge sahibi), başvuru formunda sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul eder. Eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde ve uluslararası standartlarda belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesini/Sertifikayı, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder.
 • Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, belgeyi, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını taahhüt eder.
 • Belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vereceğini, belgenin yenilenmesi için SEVİYE BELGELENDİRME’ ye eski belge ile başvuruda bulunacağını taahhüt eder.
 • Mesleki Yeterlilik belgeleri/Sertifikalar üzerinde yer alan logoların/markaların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılacağını taahhüt eder.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluklar belgelendirilmiş adaya aittir. Aday belgesinin askıya alınmasından/iptalinden sonra belgesini kullanmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda aday, belgenin aslını 15 (on beş) gün içerisinde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim etmeyi taahhüt eder.
 • Belge almaya hak kazanan aday, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler ve uluslararası standartlarda tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve ‘Gözetim Sıklığı’ şartlarına uyacağını kabul eder.
 • Belge sahibi, belgelendirme durumuna etki edecek; iş kazası, sağlık sorunları gibi mesleğini yapmaya engel bir durum oluşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Belge sahibi/Aday, gizliliği olan sınav materyallerinin (soru ve cevaplar vb.) gizliliğini koruyacağını veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, SEVİYE BELGELENDİRME’ nin belirlemiş olduğu kurallara ve kurallarda değişiklik olması durumunda, değişen kurallara uygun olarak belgeyi kullanacağını taahhüt eder.
 • Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için, en geç 10 (on) iş günü içerisinde değişen bilgileri SEVİYE BELGELENDİRME’ ye ileteceğini taahhüt eder.
 • Meslek ile ilgili Ulusal Yeterliliklere ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirilen belgelendirme ile ilgili, aday, 10 (on) iş günü içinde itiraz hakkına sahiptir.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi/Sertifika almaya hak kazanan aday TL.001 Logo ve Belge Kullanım Talimatı’ nda belirtilmiş şartları da kabul etmiş olur.
 • Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumlar söz konusu olduğunda, SEVİYE BELGELENDİRME’ ye 1 (bir) ay içerisinde bilgi vereceğini kabul eder.

SEVİYE BELGELENDİRME;

 • SEVİYE BELGELENDİRME, bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürütmeyi ve adaylar arasında herhangi bir kesime ayrıcalık sağlamayacağını taahhüt eder.
 • SEVİYE BELGELENDİRME, bütün belgelendirme süreçlerini “Personel Belgelendirme Prosedürü” ve prosedür içinde atıfta bulunulan dokümanlara uygun olarak yürütür.
 • Belge sahibinin belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunmasının tespit edilmesi halinde, SEVİYE BELGELENDİRME, belgeyi askıya alabilir ve/veya iptal edebilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması ve/veya iptal edilmesine dair kararları, gizlilik politikasına sadık kalmak koşuluyla, web adresinde gerekçeli olarak yayınlayabilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME, belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal etme yetkisine sahiptir. SEVİYE BELGELENDİRME, belge sahibini, alınan kararı, gerekçesi ile birlikte bilgilendirir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME, belge sahibine ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri yasal zorunluluk olmadıkça, belge sahibinin yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kişi ile paylaşmaz ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemlerin alınacağını taahhüt eder.
 • Adayın/Belge sahibinin sınav materyallerinin gizliliği ve hileli sınav teşebbüsleri ile ilgili şartları yerine getirmemesi durumunda, SEVİYE BELGELENDİRME, belgelendirme sürecini askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
 • Belge sahibinin sözleşme şartlarına uymaması durumunda, SEVİYE BELGELENDİRME, belgeyi iptal edebilir ve/veya yasal işlem başlatabilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME, itiraz taleplerinin bağımsız ve yansız bir şekilde çözümleneceğini taahhüt eder.
 • Belge sahibinin, belgesini, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanması; belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapması; belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımını gerçekleştirmesi; belge üzerinde bulunan logo/markaların kullanım talimatlarına uygun kullanmaması; belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermemesi durumlarının tespiti halinde, SEVİYE BELGELENDİRME belgeyi askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
 • Sınav sonuçları, SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden sorgulanabilmektedir.

Belge Kullanım Sözleşmesi’ ni okudum ve onaylıyorum. Sözleşme maddelerine eksiksiz olarak uyacağımı taahhüt ederim.

SEVİYE BELGELENDİRME;                                                           BELGE SAHİBİ;

ADI-SOYADI       :                                                                             ADI-SOYADI       :

TARİH                   :                                                                             TARİH                   :

İMZA                    :                                                                             İMZA                    :

Mesleki Yeterlilik Sınavı
Shopping Basket