Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Anasayfa Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Endüstriyel Taşımacı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?

Forklift Operatörlüğü, Elektrikli Transpalet Operatörlüğü, Elektrikli İstif Makinesi Operatörlüğü Çekici Operatörlüğü ve Sapancılık yapan kişiler, Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olduktan sonra Endüstriyel Taşımacı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

“Türkiye genelinde sınav ve belgelendirme hizmeti verilmektedir”

Kolay kayıt olmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu:

Resmî Gazete 9 Nisan 2021 CUMA günü Sayı: 31449 tebliği ile, Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik belgesi adı altında Forklift kullanımı yapanlar Fortlifk Mesleki Yeterlilik Belgesi, Elektrikli Transpalet kullanımı yapanlar için Elektrikli Transpalet Mesleki Yeterlilik Belgesi, Elektrikli İstif Makinesi kullanımı yapanlar için Elektrikli İstif Makinesi Mesleki Yeterlilik Belgesi , Çekici Kullanımı yapan kişilere Endüstriyel – Çekici Mesleki Yeterlilik belgesi, Sapancılık yapan kişilere Sapancı Mesleki Yeterlilik Belgesi, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. İlgili Tebliğ İçin Tıklayınız.

Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavına Giriş Şart(Lar)I
 • B1 biriminde adayın, Forklift MYK Mesleki Yeterlilik için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
 • B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet MYK Mesleki Yeterlilik için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
 • B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
 • B4 biriminde adayın, Endüstriyel – Çekici MYK Mesleki Yeterlilik (Çekme Araçları Makineleri) Kullanımı için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
 • B5: Sapancılık MYK Mesleki Yeterlilik Sınavı için giriş şartı bulunmamaktadır.
 1. AMAÇ

Bu program, Endüstriyel Taşımacı (13UY0145-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 1. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

2.1.1 Seçmeli Birimler

13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı

13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı

13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı

13UY0145-3/B4: Endüstriyel Çekici Kullanımı

13UY0145-3/B5: Sapancılık

Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri

Adayların Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu birimlerin tümünden, seçmeli birimlerin ise en az birinden veya çoklu seçim ile belge sahibi olabilir.

2.1.2 Endüstriyel Taşımacı Teorik Sınavı
 • Bu yeterlilikte Zorunlu Olan  A1 yeterlilik birimi ile seçmeli olan  B1-B2-B3-B4-B5  teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular sorularından oluşur.
Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

Sınav Şekli :

T, Başarım Notu (en az) : 60,   Soru Sayısı: 25, Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 DK.

Endüstriyel Taşımacı Seçmeli Birimler
 • B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı :
 • Sınav Şekli : T1, Başarım Notu (en az) : 60,   Soru Sayısı: 30, Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 DK.
 • B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı:
 • Sınav Şekli : T1, Başarım Notu (en az) : 60,   Soru Sayısı: 25, Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 DK.
 • B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı:
 • Sınav Şekli : T1, Başarım Notu (en az) : 60,   Soru Sayısı: 25, Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 DK.
 • B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı:
 • Sınav Şekli : T1, Başarım Notu (en az) : 60,   Soru Sayısı: 25, Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 DK.
 • B5 Sapancılık:
 • Sınav Şekli : T1, Başarım Notu (en az) : 60,   Soru Sayısı: 15, Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 DK.
2.1.3 Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte zorunlu birim olan A2 ve seçmeli birim olan B1,B2,B3,B4,B5 biriminlerinde performans sınavı yapılmaktadır.

Adayların, performans sınavlarında 13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite, 13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı, 13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı, 13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı, 13UY0145-3/B4: Endüstriyel Çekici Kullanımı, 13UY0145-3/B5: Sapancılık birimlerinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Adayların performansa dayalı uygulama sınavlarında, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamasına girmelerine izin verilmez.

Aday zorunlu olan A1 yeterlilik birimi sınavından başarılı olmalıdır. Seçmeli birimleri tercih eden adaylar zorunlu birimlerin dışında seçmeli birimlerinden başarılı olmalıdır. A1 birimi Performans kriterleri Seçmeli birimlere eklenerek değerlendirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Endüstriyel Taşımacı (13UY0145-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen beceri ve yetkinlik ifadelerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performans sınavında adayın Performansı Sınav Yapıcı tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, beceri ve yetkinlikeri içerecek şekilde değerlendirilerek LS.089-ETAŞ-REV04-B1, LS.089-ETAŞ-REV04-B2, LS.089-ETAŞ-REV04-B3, LS.089-ETAŞ-REV04-B4, LS.089-ETAŞ-REV04-B5 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar vardır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Endüstriyel Taşımacı Seçmeli Birimler
 • B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı:  Sınav Şekli, P1, Başarım Notu (en az) : 80,   Sınav Süresi: 45 DK.
 • B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı: Sınav Şekli, P1, Başarım Notu (en az) : 80,   Sınav Süresi: 45 DK.
 • B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı: Sınav Şekli, P1, Başarım Notu (en az) : 80,   Sınav Süresi: 45 DK.
 • B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı: Sınav Şekli, P1, Başarım Notu (en az) : 80,   Sınav Süresi: 45 DK.
 • B5 Sapancılık: Sınav Şekli, P1, Başarım Notu (en az) : 80,   Sınav Süresi: 45 DK.
2.2 Ölçme ve Değerlendirme

Bu yeterlilikte belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1 ve seçmeli birimlerinin girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1 ve seçmiş olduğu seçmeli birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

2.3   Diğer Şartlar
 • 2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
 • 2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • 2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
 • 2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
 • 2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
 1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

(13UY0145-3)  Endüstriyel Taşımacı Seviye-3 Yayın Tarihi 19.01.2022 rev 04

İlgili Meslek Stardartı

10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

 1. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar
 • B1 biriminde adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen
 • Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
 • B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince
 • düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
 • B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme
 • çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili
 • mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
 • B4 biriminde adayın, Endüstriyel – Çekici (Çekme Araçları Makineleri) Kullanımı için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini telefon,mail veya kuruma gelerek talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

 • –  Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
 • –  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
 • a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 • b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
 • Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
 • Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş)  gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket