Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

Anasayfa Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli kimdir?;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu,
 • PPRC boru, Metal doğalgaz borusu, Fleks
  doğalgaz boru kaynağı ve cihaz montajı,
 • Boru bağlantıları ve tesisatın test ve ayarlarını yapan,
 • Sistemi devreye alan,
 • Tesisatın arıza tespiti,
 • Doğalgaz tesisat onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.
 1. AMAÇ
  Bu program, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3 ) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
  2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
  2.1 Zorunlu Birimler
  11UY0031-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
  2.1.1 Teorik Sınav

Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.

 • A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.
 • B1, B2, B3 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur.
 • A1, (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • B1, B2 ve B3, birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. 
 • (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

11UY0031-3/B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

 • Adayın, B1, B2, B3 performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden % 70 başarı göstermesi gerekir.
 • Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
 • Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
 • Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında, model ile gerçekleştirilir.
 •  Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.
  2.3. Diğer Şartlar
  2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
  2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
  2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
  2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
  2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR
Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
Belgelendirme Standardı :12UMS0237-4 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı

Değerlendirme Standardı :12UY0084-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 Ulusal Yeterliliği

 1. BELGELENDİRME
  Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
  4.1 Adayda Aranan Şartlar
  Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
  4.2 Belgelerin Teslimi
  Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
  4.3 Belgenin Kaybedilmesi
  Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
  4.4 Yeniden Belgelendirme
  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
  – Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
  – Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi (SGK ve benzeri) kayıt sunulması,
  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavın (P1) yapılması.
  c) Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.
  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
  5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
  Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.
  Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
  Başvuru İçin Gerekenler :
  Kimlik fotokopisi,
  Sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu’nu; nolu faks numarasına gönderebilir veyainfo@seviyebelgelendirme.com
  adresine e-posta atabilirsiniz.
  Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket