Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3

Anasayfa » Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3

Elektrik Pano Montajcısı Belgesi Meslek Tanımı:

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uygun çalışan, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, projeyi inceleyen, pano montajı hazırlık işlemlerini yürüten, pano karkası ve pano malzemelerinin montajı işlemlerini yürüten, kablo montajı, kablo kanalı, ray ve klemens montajı işlemlerini yürüten, bara işleyen, panoyu kontrol (soğuk test) eden, panonun sevke hazırlanması işlemlerini yürüten, malzeme montajının, güç ve kumanda devrelerinin, panonun test ve sevk öncesi son kontrollerini yapan nitelikli kişidir.

Her hafta Elektrik Pano Montaj Sınavı yapılmaktadır.

0532 113 09 45  veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Elektrik Pano Montaj Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?
 • Elektrik Pano Montaj Ustalık Belgesi Almak İçin,   Bizden alacağınız Elektrik Pano Montaj Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 4 belgesi sayesinde, Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik e-Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Aşçı Ustalık Belgesi” alabilirsiniz.
 • Bu belge sayesinde ücretsiz, Europass sertifika eki alabilirsiniz. Bu sayede Avrupa’da eğitim ve iş fırsatlarına daha kolay erişebilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Bu belgenin ‘TÜRKAK Akreditasyonu’ olduğundan, belgenin Yurt dışında geçerliliği vardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 Elektrik Pano Montaj Belgesi Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?

Elektrik Pano Montajcısı Belgesi Milli Eğitim Bakanlığının verdiği eğitimler sonucunda alınan eğitim belgesidir, 256 saatlik MEB onaylı Aşçı belgesine sahip olursanız bu belgeyi Mesleki Eğitim Merkezine giderek denklik işlemi sayesinde Kalfalık belgesine sahip olabilirsiniz. Ancak; bu işlemler zaman aldığından dolayı fazla tercih edilmemektedir. 1 günlük sınava girerek başarılı olursanız, bizden alacağınız Elektrik Pano Montajcısı belgesi seviye 4 sayesinde direk Ustalık belgesine denklik işlemlerini yapıp sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede daha hızlı Elektrik Pano Montajcısı Ustalık Belgesine sahip olabilirsiniz.

1.AMAÇ

Bu program, Elektrik Pano Montajcısı Belgesi  SEVİYE 3 (12UY0075-3/02) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

12UY0075-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0075-3/A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

2.1.1 (T1) Elektrik Pano Montajcısı Belgesi Teorik Sınav
 • Bu yeterlilikte zorunlu olan  A1- A2  yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, çoktan seçmeli test (T1) olarak yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az aşağıdaki tabloda belirtilen Başarı Notu oranında doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Teorik sınav dört seçenekli çoktan tek seçmeli sorularından oluşur.
2.Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre: Sınav Şekli : T1, Başarım Notu : 60, Soru Sayısı: 25, Sınav Süresi (soru başına): 1,5 dk

A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri: Sınav Şekli : T1, Başarım Notu : 60, Soru Sayısı: 18, Sınav Süresi (soru başına): 1,5 dk

2.1.2 (P1) Elektrik Pano Montajcısı Belgesi Performansa Dayalı Sınav
 • Bu yeterlikte ,A1 yeterlilik biriminden performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
 • A2 yeterlilik biriminde (P1) Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında değerlendirilirler ,Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen beceri ve yetkinlikleri içerecek şekilde değerlendirilerek LS.080-EPM-3-REV02 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI-3 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
 • Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
Zorunlu Birimler

A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri: Sınav Şekli : P1, Başarım Notu : 80, Sınav Süresi (soru başına): 240 dk

2.3 Ölçme ve Değerlendirme
 • Sınavlar, (12UY0075-3) Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
 • Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
 • Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
 • Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1, A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
2.4 Diğer Şartlar
 • 2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
 • 2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • 2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
 • 2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
 • 2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
3.REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

Yeterliliğe kaynak teşkil eden Meslek Standartları

12UMS0217-3 Elektrik Pano Montajcısı Ulusal Meslek Standardı

İlgili Yeterlilik

(12UY0075-3) Elektrik Pano Montajcısı Seviye-3  Yayın Tarihi 20.11.2019 rev 02

4.BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da  Adayın talep ettiği adrese  kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini telefon,mail veya kuruma gelerek talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
 • Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
 • Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.
 • Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
 • a)       5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak
 • b)       Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
 • Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
 • Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
 • Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
Shopping Basket