Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvikleri

AnasayfaMesleki Yeterlilik Belgesi Teş...

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin diğer düzenlemeler ve destekler:

 

“Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Doğrudan Hibe–II” Programı Başladı! 

Sınav ücretleri AB Hibe–II programı sayesinde iade edilmektedir. Bu sayede örneğin; Emlak danışmanlığı belgesi, oto alım satımcılar (galeri) belgesi, Aşçılık belgesi, Vale belgesi ve Servis Aracı Şoförü belgesi, Kuyumcu belgesi, Cep Telefonu tamir ve bakım onarım belgesi ve diğer mesleklerdekiler AB hibe teşviki sayesinde başarılı olma durumlarında Mesleki Yeterlilik Sınav Ücretlerini geri almaktadırlar.  0532 113 09 45  veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 • 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.
 • KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgeye sahip kişileri çalıştıran işletmelere belgelendirme desteği sunulmaktadır. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluşlardır. Bu çerçevede MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam edenler bu destekten yararlanabilmektedir.
 • 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 4. seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak görevlendirilebilmektedir.
 • 16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’le inşaat ve tesisat işlerinde çalıştırılacak ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma koşulu aranmaktadır.
 • 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen mesleklerde çalışacak kişiler, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları durumunda söz konusu yönetmelik kapsamında belirtilen zorunluluğu karşılayabilmektedirler.
 • 12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilen mesleklerde açılan kurslarda sınav, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla yaptırılması gerekmektedir.
 • 25.09.2002 tarihli ve 24887 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” kapsamında belirtilen alanlarda çalıştırılacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi veya akredite kuruluşlarca düzenlenen belgelere sahip olması gerekmektedir.
 • 19.03.2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik kapsamında kuyum ticareti faaliyetlerini yürüten Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin 21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende) Mesleki Yeterlilik belgesine (MYK) sahip olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik 25/12/2020 tarihli 31345 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 01.01.2023 tarihinden itibaren vale görevlilerinin (vale hizmeti almak isteyen sürücünün aracını park yasağı olmayan alanlara park eden ve istenildiğinde aracı, tekrar araç sürücüsüne teslim eden görevliler) MYK Vale Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.
 • Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 03.09.2021 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.13.02.2018 tarihli 30331 sayılı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir.
 • 31221 sayılı ve 22 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişilerin TS 13906 standardına uygunluklarını gösteren Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.Söz konusu standardın 4.4.2 maddesine göre iş yerinde elektronik veya haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip veya cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka işyerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunmalıdır. Bu kapsamda söz konusu işyerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin 19UY0402-4 Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?  Nasıl alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederek ilgili mesleğin Ulusal Yeterlilikte yer alan sınav şartlarını yerine getirerek başarılı olma şartı ile alınan belgedir.

0850 259 41 03 veya 0532 113 09 45 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Ancak Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için birinci fıkradaki meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. Ayrıca Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta ilgili maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılmalıdır. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için idari para cezası verilir. 2022 yılı için idari para cezası 1414,17 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

 

Eski Haberler:

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Olan Mesleklerde Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Teşvik Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı.(2019)

26 Mart 2020 tarihli ve 31080(Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’un 16. maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2022 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Anılan kanunun 52. maddesinde ise 16. Maddenin 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belge almaya hak kazanmış kişiler de teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretini geri alabileceklerdir.

Madde Metni: MADDE 16 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi; TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’dan akredite ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından sınav ve belgelendirilmektedir. Bu kurumlardan alınan belgenin uluslararası geçerliliği vardır ve zorunlu alanlarında devlet teşviki verilmektedir ayrıca SGK teşviki vardır ve 2020 yılına kadarda uzatılmıştır. Sınav ve belgelendirme yetkili olduğumuz alanlar aşağıda belirtilmiştir. Program ve detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

Shopping Basket