Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3

Anasayfa » Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3

Elektrik Tesisatçı (Seviye 3) Belgesi Meslek Tanımı:

Elektrik Tesisatçısı Belgesi (Seviye 3) sahip kişi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite önlemlerini alarak, iş organizasyonu yapan, hazırlık dâhil tesisat döşeme işlemlerini gerçekleştiren, tesisatın işlevselliğini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Her hafta Elektrik Tesisatçı Belgesi Sınavı yapılmaktadır.

0532 113 09 45  veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Elektrik Tesisatçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir? Ne İşe Yarar?

Elektrik tesisatçı Belgesi, 6645 sayılı kanun numarası ile zorunlu belge olup, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen tek belgedir. Bu belgenin Uluslararası Akreditasyonu olup, Yurt İçinde ve Yurt dışında belge tanınırlığı ve Yüksek Kalite, tam Güvence sayesinde belgeyi almaya hak kazanan kişilerin bilgi ve tecrübesinden kuşku duyulmamaktadır. Elektrik Tesisat Mesleki yeterlilik sınavı teorik ve uygulamalı sınav olarak yapılmaktadır. En düşük Elektrik tesisatçı Belgesi Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişi Millî Eğitim Bakanlığından denklik yaparak o alanda ‘Ustalık Sınavlarına’ girebilmektedir.

Elektrik Tesisatçısı Belgesi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Sınavını Online Satın Almak İçin Sepete Ekleyiniz!

5,450.00₺ SEPETE EKLE

Elektrik Tesisatçı Belgesi MYK Sınavı Nasıl Yapılır?

Elektrik Tesisatçısı Mesleki Yeterlilik Belgesini almak için, yazılı ve uygulamalı sınava girip ikisinde başarılı olmanız gerekmektedir. Yazılı sınav test şeklinde yapılmakta olup, uygulama sınavı da Elektrik Tesisatı döşeme ve test etme şeklinde yapılmaktadır. Uygulama sınavında; normal iş hayatınızda şantiye ortamında yapılması gereken işlemler yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz

Elektrik Tesisatçı Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?
  • Elektrik Tesisatçı Ustalık Belgesi Almak İçin, Bizden alacağınız Elektrik Tesisatçı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 4 belgesi sayesinde, Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik e-Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Elektrik Ustalık Belgesi” alabilirsiniz.
  • Bu belge sayesinde ücretsiz, Europass sertifika eki alabilirsiniz. Bu sayede Avrupa’da eğitim ve iş fırsatlarına daha kolay erişebilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Bu belgenin ‘TÜRKAK Akreditasyonu’ olduğundan, belgenin Yurt dışında geçerliliği vardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 Elektrik Tesisatçı Belgesi Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?

Elektrik Tesisatçısı Milli Eğitim Bakanlığının verdiği eğitimler sonucunda alınan eğitim belgesidir, 256 saatlik MEB onaylı Elektrik belgesine sahip olursanız bu belgeyi Mesleki Eğitim Merkezine giderek denklik işlemi sayesinde Kalfalık belgesine sahip olabilirsiniz. Ancak; bu işlemler zaman aldığından dolayı fazla tercih edilmemektedir. 1 günlük sınava girerek başarılı olursanız, bizden alacağınız Elektrik Tesisatçısı belgesi seviye 4 sayesinde direk Ustalık belgesine denklik işlemlerini yapıp sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede daha hızlı Elektrik Tesisatçısı Ustalık Belgesine sahip olabilirsiniz

 1. AMAÇ

Bu program, ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3/00) adayının mesleki yeterlilik belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1.a Zorunlu Birimler

15UY0241-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu

2.1.b Seçmeli Birimler

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama

15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması

2.1.c Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Alternatif-1: A1 ve B1

Alternatif-2: A1 ve B2

Alternatif-3: A1 ve B1, B2

2.1.1 (T1) Elektrik Tesisatçısı Teorik Sınavı

Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 birimi ile Seçmeli olan B1 ve B2 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Her birimde sorulacak soru sayısı, başarım notu ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu(en az)Soru SayısıSınav Süresi(soru başına)
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş OrganizasyonuT180302 dk
B1Elektrik İç Tesisat Projesi HazırlamaT180152 dk
B2Elektrik İç Tesisat UygulamasıT180252 dk
2.1.2 (P1) Elektrik Tesisatçısı Performansa Dayalı Sınavı

Bu yeterlilikte,

B1) Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama

B2) Elektrik İç Tesisat Uygulaması

Seçmeli yeterlilik birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Elektrik Tesisatçısı Seviye 4  (15UY0241-4)  Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.

Zorunlu olan A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. B1 ve B2 seçmeli birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.

Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.

Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.084–ET-4-B1 ELEKTRİK TESİSATÇISI-4 B1 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.084–ET-4-B2 ELEKTRİK TESİSATÇISI-4 B2 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SEÇMELİ BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSoru SayısıSınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu +B1  Elektrik İç Tesisat Projesi HazırlamaP1 80Uygulama       240 dk
A1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu + B2   Elektrik İç Tesisat UygulamasıP190Uygulama       300 dk

Adaylar her birim için belirtilen sürede iş emrini

 2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1 birimleri ile seçmeli olan B1 ve B2 birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

  1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

(15UY0241-4) Elektrik Tesisatçısı Belgesi Seviye 4 Yayın Tarihi 19.12.2015 rev 00

  1. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da  adayın talep ettiği adrese  kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

  1.     Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
  2.     Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a)5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,
  2. b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5.İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket