Cnc Programcısı Seviye 4

Anasayfa » Cnc Programcısı Seviye 4

CNC Programcısı Belgesine Belgesine Sahip Kişi Ne İş Yapar?

CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi, İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, üretimi yapılacak iş parçasının CAM programını hazırlayıp tezgaha yükleyen, imalat için uygun takımları seçip parça ve takım sıfırlamasını yapan, hazırladığı programı CNC tezgahlarda test edip işçilere tezgahı çalışır halde teslim eden nitelikli elemandır.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1.AMAÇ

Bu program, CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye – 4 Rev 01  (12UY0082-4/01 ) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A2 CNC Tezgâhlarında Programlama ve Üretim

2.1.1 CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Teorik Sınav
 • A1, A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir.
 • Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.
 • Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır.
 • Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular sorularından oluşur.
 • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi (soru başına)
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteT160251,5 dk
A2CNC Tezgâhlarında Programlama ve ÜretimT160201,5 dk
2.1.2 CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Performansa Dayalı Sınav
 • Bu yeterlilikte A2 yeterlilik birimi için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için CNC Programcısı Seviye – 4 (12UY0082-4/01) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
 • A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. A2 birimi teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
 • Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.052-CNCP4 CNC Programcısı Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
  Adaylar CNC Freze ya da CNC Torna tezgahlarından dilediği birinden performans
  sınavına girerler.
 • Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma
  açısından değerlendirilir.
 • Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı
  olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav
  da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
 • Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
  Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Sınav Süresi (soru başına)
 A2CNC Tezgâhlarında Programlama ve Üretim8050 dk.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden iki kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1,A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

 1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

Belgelendirme Standardı : 12UMS0216-4 CNC Programcısı Belgesi Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı
Değerlendirme Standardı : 12UY0082-4 CNC Programcısı Belgesi Seviye 4 (rev 01) Ulusal Yeterliliği

4. BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren bir defa FR.075 BELGE GÖZETİM,PERF.İZLEME VE HİZMET BİRİM FORMU imzalatılarak değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

–   Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

–  İlgili sektörde en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerinden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. İstenen evrakları sağlayamayanların belgeleri yenilenmez. Yeniden belge almak için müracaat ederler.

– Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.

–  Başvuru sahibinin göndermiş olduğu kanıtları ilgili prosedür çerçevesinde değerlendirerek uygun şartların sağlanması durumunda belge yenileme kararı alınır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket