Kurumsal Kimlik Kılavuzu

AnasayfaKurumsal Kimlik Kılavuzu

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

Kurumsal Kimlik Kılavuzumuz

SEVİYE BELGELENDİRME logo kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir.

Adaylar imzalamış oldukları FR.012 Belge Kullanım Sözleşmesi ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Logo kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Belgeli personel, bu talimattaki logo kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logosu, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında logo kullanılamaz.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logosunun, kullanıldığı her alanda, hizmete ait olmadığı, hizmetin sunulması sırasında çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logosu, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logo boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla yeniden boyutlandırılabilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logosu, belgeli personelin veya çalıştığı firmasının basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım kataloglarında ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.
 • Belgeli personel TÜRKAK ve MYK kurallarına da uymakla yükümlüdür.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logosu, basılı veya elektronik ortamda, kuruluşun logosundan büyük olmamak, ön plana çıkmamak koşuluyla kullanılabilir.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logosu, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • SEVİYE BELGELENDİRME logosu, ürün üzerinde kullanılamaz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi veya belgesinin askıya alınması/iptal edilmesi durumlarında, belgeli personel logo kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel, SEVİYE BELGELENDİRME logosunun kullanım şartlarına uymadığı takdirde, belgenin kullanımı askıya alınır ve belgeli personelden düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi talep edilir. Düzeltici faaliyete rağmen şartlara uymamaya devam etmesi halinde belge iptal edilir.
 • Belge üzerindeki SEVİYE BELGELENDİRME logosu hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz.
 • SEVİYE BELGELENDİRME, logo kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak kaldırma yada koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. SEVİYE BELGELENDİRME, bu kurallara uymayan, SEVİYE BELGELENDİRME’ nin haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.
 • Belgeli personel, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Bu hükümler kapsamında, SEVİYE BELGELENDİRME’ nin logolarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.

 5.2 Belge Kullanımı

SEVİYE BELGELENDİRME belge kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir. Adaylar imzalamış oldukları FR.012 Belge Kullanım Sözleşmesi ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Belge kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Belgeli personel, bu talimattaki belge kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.
 • Belgeli personel, SEVİYE BELGELENDİRME tarafından verilen belgeyi, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında belgeyi kullanılamaz.
 • Belge, SEVİYE BELGELENDİRME’ nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedür ve proseslerine uyulduğu ve belgenin geçerli olduğu sürece, belgeli kişi, belgenin kullanım hakkına sahiptir. Belgeli kişi, belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 • Belge, askı süresince düzeltici faaliyetler gerçekleştirilene kadar geçersizdir. Gerekmesi durumunda, SEVİYE BELGELENDİRME, askı süreci ile ilgili bilgiyi web sayfasında ilan edebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgeli kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgeli personel, belgesini SEVİYE BELGELENDİRME’ nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 • Belgeli personel, belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 • Belgelendirme ile ilgili olarak, belgeli personel belgesini, SEVİYE BELGELENDİRME hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde kullanamaz.
 • Belgeli personel, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması durumunda belgenin kullanımına son verilerek, belgenin yenilenmesi için SEVİYE BELGELENDİRME’ ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belge ve eklerinin kullanımına son verilmelidir.
 • Belgenin askıya alınması yada iptali durumunda belge ve eklerinin kullanımı sonlanacaktır. Belge, belgeli personel tarafından 15 (on beş) gün içerisinde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim edilmelidir.
 • Belgeli personel, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile SEVİYE BELGELENDİRME’ ye bildirmelidir.
 • Belgenin orijinal nüshası, belgeli personelin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir, fakat aslı yerine geçmez.
 • Belge, belgeli personel tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla, dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
Shopping Basket