Su Yalıtımcısı Seviye 3

Anasayfa » Su Yalıtımcısı Seviye 3

Su Yalıtımcısı Belgesine Sahip Kişi Ne İş Yapar?

Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, su yalıtımı öncesi yüzey hazırlığı yapan, sürme esaslı malzeme (çimento esaslı malzeme; bitüm esaslı, poliüretan esaslı veya epoxy esaslı malzeme), bitümlü membran, PVC, TPO, EPDM, HDPE mebran ve püskürtme makinesi ile uygulanan malzemeler ile su yalıtımı yapan, su yalıtımı sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1. AMAÇ

Bu program, Su Yalıtımcısı Belgesi Seviye 3  (12UY0058-3) REV.01 Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. a)-Zorunlu Birimler

12UY0058-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

b)-Seçmeli Birimler

12UY0058-3/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı Belgesi

12UY0058-3/B2 Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı Belgesi

12UY0058-3/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı Belgesi

12UY0058-3/B4 Püskürtme Makinesi ile Uygulanan Malzemeler ile Su Yalıtımı Belgesi

2.1.1 (T1) Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Teorik Sınav

A1 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

a)-Zorunlu Birimler

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre KorumaT160121.5,2 dk

b)- Seçmeli Birimler

Seçmeli BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi (soru başına)
B1 Sürme Esaslı malzemeler ile Su YalıtımıT170101,5-2 dk
B2 Bitümlü Membran ile Su YalıtımıT170101,5-2 dk
B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su YalıtımıT17091,5-2 dk
B4 Püskürtme Makinesi ile Uygulanan Malzemeler ile Su YalıtımıT17071,5-2 dk
2.1.2 (P1) Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte B1,B2,B3,B4 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Adaylar, performans sınavları için yapılan değerlendirmeler Su Yalıtımcısı Seviye 3 (12UY0058-3) REV.01 Ulusal Yeterliliğinde verilen başarı yetkinliğini sağlayacak şekilde yapılır.

Adayın başarılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi (P1-B1, P1-B2, P1-B3, P1-B4) Performansa dayalı sınav için en az 70 puan alması gerekir.

Performans sınavında Adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, Beceri ve Yetkinlik ifadelerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.102– SY01-B1-REV01, LS.102– SY01-B2-REV01, LS.102– SY01-B3-REV01, LS.102– SY01-B4-REV01 Su Yalıtımcısı Performans Sınavı Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım NotuSınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve İş OrganizasyonuUygulamaP17020 Dk.
2.2 Seçmeli Birimler
Seçmeli BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Sınav Süresi
B1 Sürme Esaslı malzemeler ile Su YalıtımıUygulamaP17090 Dk.
B2 Bitümlü Membran ile Su YalıtımıUygulamaP17090 Dk.
B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su YalıtımıUygulamaP17090 Dk.
B4 Püskürtme Makinesi ile Uygulanan Malzemeler ile Su YalıtımıUygulamaP17090 Dk.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 3 (12UY0058-3) REV.01 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde bir kez daha ücretsiz (Sınav hakkı Devlet teşviği durumuna göre değişiklik gösterebilir) tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Belge almaya hak kazanmak için adayın B1,B2,B3,B4 birimlerinden başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

3. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

12UY0058-3 SU YALITIMCISI Seviye 3 Tarihi 06.03.2019 Rev. No:01

4. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesinin geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini mail veya telefon ile talep eder. Bu talep belge yenileme ücreti alınarak MYK Web Portal’ dan yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

–       Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

–       Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

–       Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formu beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME ’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket