Kuyumcu (Perakende) Seviye 4

Anasayfa Kuyumcu (Perakende) Seviye 4

Kuyumcu Belgesi Zorunluluğu:

19.03.2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik kapsamında kuyum ticareti faaliyetlerini yürüten Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin 21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende) Mesleki Yeterlilik belgesine (MYK) sahip olması gerektiği belirtilmiştir.

 0532 113 09 45   veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kuyumcu Belgesinin Meslek Tanımı:

Kuyumcu (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, değerli metaller ve taşlardan çeşitli teknikler kullanılarak en az fireyle, metal ergitme işlemi yapan, kaynak hazırlayan, metali döküm yoluyla işleme hazır hale getiren, kesilen parçalara şekil veren, ürüne son işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Kuyumcu Belgesinin Mesleki Yeterlilik Sınavı Nasıl Yapılır?

Kuyumcu Mesleki Yeterlilik Belgesini almak için, yazılı ve uygulamalı sınava girip ikisinde başarılı olmanız gerekmektedir. Yazılı sınav test şeklinde yapılmakta olup, uygulama sınavı da iş yerindeki ortam gibi vitrininizde müşterinin talepleri doğrultusunda Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış ve seçmeli birimi talep ederseniz Mücevher Takı Alış-Satış yapılmaktadır. Detaylı bilgi için arayınız.

Kuyumcu Mesleki Yeterlilik Belgesi Ne İşe Yarar?

Kuyumcu belgesi Kanuni zorunluğu bulunması yanı sıra , bu belge seviye 4 olduğundan, Mesleki Eğitim Merkezlerine müracaat ederek denklik işlemleri yapılıp, Kuyumcu Ustalık Belgesi sınavına girme hakkı kazanabiliyorsunuz.

1.AMAÇ

Kuyumcu Belgesi, 21UY0441-4/00 KUYUMCU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (PERAKENDE) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler

21UY0441-4/A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu

21UY0441-4/A2: Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları

Seçmeli Birimler

21UY0441-4/B1: Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik biriminden(Teorik ve Performans) başarılı olması zorunludur.

2.1.1 Teorik Sınav

Bu yeterlilikte zorunlu olan A1 ve A2 birimi ile Seçmeli B1 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Zorunlu BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi (soru başına)
A121UY0441-4/A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu  T170151,5 dk
A221UY0441-4/A2: Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları T170201,5 dk
Seçmeli BirimlerSınav ŞekliBaşarım Notu (en az)Soru SayısıSınav Süresi (soru başına)
B121UY0441-4/B1: Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları T170101,5 dk

Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.A1,A2 ve B1 (T1) Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte

A2) Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları

B1) Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları

Seçmeli yeterlilik birimi yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Kuyumcu (Perakende) Seviye – 4 (21UY0441-4) Ulusal Yeterliliğinde verilen beceri yetkinliklerini sağlayacak şekilde yapılır.

Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.

Zorunlu olan A1,A2 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. B1 seçmeli birimin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.

Performans sınavı “FR.026-K Saha Uygunluk Kriterleri Formuna” göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adaydan verilen durum içerikleri ya da senaryo üzerinden mücevher takı alış-satış süreci değerlendirilir. Performansa dayalı sınav, üzerinde değerli taş bulunan mücevher takı alış-satış sürecine yönelik hazırlanacak senaryo üzerinden gerçekleştirilir. Senaryoda tanımlanan ürünlere (üzerinde değerli taş bulunan mücevher) yönelik alış-satış ve satış sonrası işlemler adaylara yöneltilecek talepler ve sorular çerçevesinde gerçekleştirilir.

LS.091 Kuyumcu Performans sınavı kontrol listesine aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve Yetkinlikler: Aday, yapılan işlemler ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSınav Süresi
A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış UygulamalarıP17020 dk
SEÇMELİ BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSınav Süresi
B1 Mücevher Takı Alış-Satış UygulamalarıP17020 dk

Adaylar her birim için belirtilen sürede iş emrini uygulamak zorundadırlar.

2.3Ölçme ve Değerlendirme

Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1,A2 birimleri ile seçmeli olan B1 biriminden yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

2.4Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

  1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

Belgelendirme Standardı

17UMS0647-4 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

16UMS0519-3 Satış Danışmanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Değerlendirme Standardı

21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4)

  1. BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini telefon,mail veya kuruma gelerek talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) sunulması,
  2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

  1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Ürün ID alınamadı
Shopping Basket