Pastacı Seviye 4

Anasayfa » Pastacı Seviye 4

Pastacı Mesleki Yeterlilik Belgesi,

Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen tek belgedir. Bu belgenin Uluslararası Akreditasyonu olup, Yurt İçinde ve Yurt dışında belge tanınırlığı ve Yüksek Kalite, Tam Güvence sayesinde belgeyi almaya hak kazanan kişilerin bilgi ve tecrübesinden kuşku duyulmamaktadır. Pastacı Mesleki yeterlilik sınavı teorik ve uygulamalı sınav olarak yapılmaktadır.

0532 113 09 45 veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Pastacı Ustalık Belgesi Almak İçin,

Bizden alacağınız Pastacı Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 4 belgesi sayesinde, Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik e-Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Pastacı Ustalık Belgesi” alabilirsiniz.

Bu belge sayesinde ücretsiz, Europass sertifika eki alabilirsiniz. Bu sayede Avrupa’da eğitim ve iş fırsatlarına daha kolay erişebilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu belgenin ‘TÜRKAK Akreditasyonu’ olduğundan, belgenin Yurt dışında geçerliliği vardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kantin İşletmeciliği Belgesi Almak için,

Pastacı Mesleki Yeterlilik Belgesi alıp bu belgeyi yan dal hakkını kullanıp, Mesleki Eğitim Merkezlerinden Kantin İşletmeciliği Belgenizi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Pastacı Belgesi sahip kişi,

Pastacı (Seviye 4), İşletme ve bölüm izlekleri doğrultusunda, hamur ürünlerini, hamur tatlılarını, sütlü ve çikolatalı tatlıları, tahıl ve meyve tatlılarını, hoşaf ve kompostoları, yaş pastaları ve pasta soslarını reçete/mönülere ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişidir. Bölümle ilgili bütçe hazırlama, bölümü sevk ve idare etme, eğitimler düzenleme ve verme konularında amirine yardımcı olur.

 1. Besin öğelerine ve besin gruplarına olan ihtiyaçları belirler, yemekleri yer aldığı besin gruplarına göre listeler ve günlük menü planlar.
 2. Çalışma ortamında, hijyen kurallarına göre sanitasyonu sağlar.
 3. Alkolsüz içecekleri hazırlar.
 4. Çeşitli yöntemlerle hamur, hamurlardan ürünler hazırlar
 5. Tart, tartolet, paylar, yaş pastalar, kuru pastalar ve katkılı ekmekleri hazırlar ve süsler.
 6. Basit tatlılar, hamur tatlıları, sütlü tatlılar, meyve tatlıları, tahıl tatlıları ve baklava hazırlar.
 7. Pastacılıkta süsleme teknikleri ve pasta süsleme uygulamaları yapar.

1.AMAÇ

Bu program,13UY0183-4 Pastacı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 4) yeterliliği; çalışanların ve adayların Pastacı (Seviye 4) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliği taşımayı amaçlamaktadır.

2.BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler

13UY0183-4/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma

13UY0183-4/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

13UY0183-4/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

2.1.b Seçmeli Birimler

13UY0183-4/B1: Hamur Çeşitleri, Tatlı/Tuzlu Hamur Ürünleri Yapımı ve Sunumu

13UY0183-4/B2: Sütlü, Çikolatalı Tatlı ve Dondurma Yapımı

13UY0183-4/B3: Sos Yapımı, Meyveli, Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu

13UY0183-4/B4: Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu

13UY0183-4/B5: Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Alternatif-1: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4

Alternatif-2: : A1, A2, A3 ve B1

Alternatif-3: A1, A2, A3 ve B2

Alternatif-4: A1, A2, A3 ve B5

Alternatif-5: A1, A2, A3 ve B1, B2, B3, B4, B5

Pastacı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, tüm zorunlu yeterlilik birimleri olan A1, A2, A3, ile birlikte;

-Pastacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-1’ in yeterlilik birimlerinden,

– Hamur Ürünleri Yapımcısı Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-2’ nin yeterlilik birimlerinden,

-Sütlü Tatlı ve Dondurmacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-3’ün yeterlilik birimlerinden,

– Baklavacı Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-4’ün yeterlilik birimlerinden, başarılı olması gerekmektedir

2.1.1 Teorik Sınav

Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1,A2,A3 birimleri ile Seçmeli olan B1,B3,B5 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir.B2, birimi Sütlü, Çikolatalı Tatlı ve Dondurma Yapımı,B4 Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu ve B5 Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı birimlerinin teorik sınavı bulunmamaktadır.Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Zorunlu Birimler Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma T1 70    6 2 dk
           
A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim T1 70      15 2 dk
A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite T1 70    15 2 dk
Şeçmeli Birimler Sınav Şekli                                                   Başarım Notu (en az)    Soru Sayısı Sınav Süresi (soru başına)
B1 Hamur Çeşitleri, Tatlı/Tuzlu Hamur Ürünleri Yapımı ve Sunumu T1           70      5 2 dk
B3 Sos Yapımı, Meyveli, Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu T1           70      5 2 dk

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

Seçmeli yeterlilik biriminin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Bu yeterlilikte A1,A2,A3 zorunlu B1,B2,B3,B4,B5 şeçmeli yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı yapılır. A1 ve A3 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. Performans sınavındaAdayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir.Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Adayların, performans sınavlarında 13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4) zorunlu birimlerde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu olan yeterlilik birimlerinin sınavından başarılı olmalıdır.Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.90 Pastacı PERFORMANS SINAVI KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ŞEÇMELİ BİRİMLER      Sınav Şekli                                                    Başarım Notu    (en az)      Soru Sayısı Sınav Süresi   (soru başına)
A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim P1   80 Uygulama   15 dk
A1+A3+ B1 Hamur Çeşitleri,   Tatlı/Tuzlu Hamur ÜrünleriYapımı ve Sunumu P1    80 Uygulama   315 dk
A1+A3+B2 Sütlü, Çikolatalı Tatlı ve Dondurma Yapımı P1 80 Uygulama   285 dk
A1+A3+B3 Sos Yapımı, Meyveli,  Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu P1 80 Uygulama   180 dk
A1+A3+B4 Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu P1 80 Uygulama         150 dk
A1+A3+B5  Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı P1 80 Uygulama         180 dk

   2.3Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4)Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Belge almaya hak kazanmak için adayın zorunlu birimlerin hepsinden başarılı olunması gerekir.

 1. 2.4Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

 1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4) Yayın Tarihi 25.12.2013 Rev00

 1. BELGELENDİRMEPROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Belge Yenileme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

–                  Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.

–             Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket