Tepeüstü Mh. Örnek Sk. No:1 D:5 (Akbank üstü) Ümraniye – İstanbul

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi;

Ülkemizde yaşanan iş kazalarını asgariye indirilmesi, çalışma hayatında verimliğinin ve etkinliğin sağlanması amacıyla 04/04/2015 tarihinde kabul edilen 6645 sayılı Kanun ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlığımızca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Mesleki yeterlilik sınavları, gerçek iş ortamında gerçek ekipmanlarla teorik ve pratik olarak iki aşamalı yapılan maliyeti yüksek olan sınavlar olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğu sebebiyle çalışanlara ve işverenlere ilave mali yük getirilmemesi amacıyla, İşsizlik Sigortası Fonunun da amacına uygun olarak çalışanların menfaatine teşvik mekanizması hayata geçirilmiştir.

 Çalışma hayatının disipline edilmesi, iş kazalarının asgariye indirilmesi, çalışanların mesleki yeterliliklerinin uluslararası akredite Mesleki Yeterlilik Belgesi ile belgelendirilmesi, üretimde ve hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak ve son olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli işgücünün tesis edilmesi amacıyla mesleki yeterlilik belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli birçok meslekte zorunlu hale getirilmiştir.

Zorunluluk Kapsamındaki Meslekler için tıklayınız

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÖRNEĞİ VE ÖZELLİKLERİ

Yorumlar kapalı