Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri (16UY0264-4/00)

4.200,00

Açıklama

 1. Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Kimdir?Ev, ofis ve benzeri ortamlarda kullanılan her nevi elektronik, elektrikli ve elektromekanik alet ve cihazların basit veya karmaşık, rutin ya da rutin olmayan arızalarını tespit edebilen ve bu arızaların giderilmesi için gerekli yöntemi seçerek belirli bir sürede uygulayabilen ve alet ve cihazların koruyucu, periyodik bakımlarını gerçekleştiren kişidir.0532 113 09 45 – 0532 160 41 03  veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
  1. AMAÇ

  Bu program, ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ Seviye 4 (16UY0264-4/00) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  1. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

  2.1.a Zorunlu Birimler

  16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve

  Mesleki Gelişim Faaliyetleri

  2.1.b Seçmeli Birimler

  16UY0264-4/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri

  16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri

  16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri

  16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri

  16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri

  2.1.c Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

  Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik biriminden ve seçmeli yeterlilik

  birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

  2.1.1 (T1) Teorik Sınav

  Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 birimi ile Seçmeli olan B1, B2,B3,B4,B5 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

  Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

  Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

  Zorunlu Birimler Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Dört seçenekli Soru Sayısı ve Süresi Doğru/Yanlış Soru Sayısı ve Süresi
  A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri T1 70 20 1,5 dk 5 1,5 dk
  B1 Soğutucuların Servis İşlemleri T1 70 40 1,5 dk 10 1,5 dk
  B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri T1 70 40 1,5 dk 10 1,5 dk
  B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri T1 70 40 1,5 dk 10 1,5 dk
  B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri T1 70 40 1,5 dk 10 1,5 dk
  B5 Klimaların Servis İşlemleri T1 70 40 1,5 dk 10 1,5 dk

   2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

  Bu yeterlilikte

  B1 Soğutucuların Servis İşlemleri-  B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri -B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri – B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri – B5 Klimaların Servis İşlemleri

  Seçmeli yeterlilik birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.

  Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Seviye 4  (16UY0264-4)  Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

  Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.

  Zorunlu olan A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır. B1-B2-B3-B4-B5 seçmeli birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.

  Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.

  Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.066– EEÜS-4-B1 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ-4 B1 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.066– EEÜS-4-B2 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ-4 B2 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.066– EEÜS-4-B3 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ-4 B3 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.066– EEÜS-4-B4 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ-4 B4 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ ve/veya LS.066– EEÜS-4-B5 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ-4 B5 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

  Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Zorunlu Birimler Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
  B1 Soğutucuların Servis İşlemleri P1 70 30 dk
  B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri P1 70 30 dk
  B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri P1 70 30 dk
  B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri P1 70 30 dk
  B5 Klimaların Servis İşlemleri P1 70 30 dk

  2.3 Ölçme ve Değerlendirme

  Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik biriminden ve seçmeli yeterlilik

  birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

  Sınavlar, Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı / 14UMS0397-4 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

  Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.

  Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

  Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  2.4 Diğer Şartlar

  2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

  2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

  2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.

  2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

  2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

  1. REFERANSLAR

  Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

  İlgili Yeterlilik

  Elektronik ve Elektrikli Ürünler Serviscisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı / 14UMS0397-4

  1. BELGELENDİRME PROSESİ

  Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir

  4.1 Adayda Aranan Şartlar

  Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

  4.2 Belgelerin Teslimi

  Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da  adayın talep ettiği adrese  kargo ile gönderilir.

  4.3 Belgenin Kaybedilmesi

  Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

  4.4 Yeniden Belgelendirme

  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;

  1.      Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
  2.      Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a)5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay çalıştığına dair resmi kayıt,
  2. b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.

  1. c) Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.

  4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

  Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

  1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

  Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

  Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket