Emlak Danışmanı (17UY0332-4/00)

4.000,00

Açıklama

 1. Emlak Danışmanı Kimdir?
  Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi, İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, stratejik pazarlama planlamasının yapılmasına, ürün geliştirme çalışmaları ile müşteri ilişkileri yönetim sisteminin geliştirilmesine katkı veren, ürün fiyatlandırma ve tutundurma çalışmalarının yanı sıra ürün dağıtım ağı ilişkilerini yürüten, işletmenin bütçeleme çalışmalarına katkı veren, iş geliştirme ve verimlilik çalışmalarını yürüten, pazarlama biriminde kendisine bağlı personeli yöneten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan nitelikli kişidir. 0532 113 09 45  veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.Emlak Belgesi MYK nasıl alınır?

  Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesini almak için, yazılı ve uygulamalı sınava girip ikisinde başarılı olmanız gerekmektedir. Yazılı sınav test şeklinde yapılmakta olup, uygulama sınavı da mülakat şeklinde yapılmaktadır. Uygulama sınavında; normal iş hayatınızda müşteriye istediği koşullarda yer bulma, yeri gösterme ve kiralama, satma işlemlerini sınavda yapılmaktadır. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

  1. AMAÇ

  Bu program, 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  1. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

  2.1 Zorunlu Birimler

  17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

  17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

  17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

  2.1.1 Teorik Sınav

  Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1– A2 – A3 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

  Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

  Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

  Zorunlu Birimler Sınav Şekli Başarım Notu(en az) Soru Sayısı  Sınav Süresi
  A1 İSG, Çevre ve Kalite T1 70 20 30 dk
  A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma T1 70 20 30 dk
  A3 Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri T1 70 20 30 dk

  Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.

  A1,A2 ve A3 Yeterlilik Biriminden %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

  2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

  Bu yeterlilikte A2 ve A3 birimlerinde performans sınavı yapılmaktadır.

  Adayların, performans sınavlarında 17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma, 17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri birimlerinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

  Aday zorunlu olan A2 ve A3 yeterlilik birimleri sınavından başarılı olmalıdır.

  Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

  Performans sınavında adayın Performansı Sınav Yapıcı tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek

  • LS.075-ED4-A2-1 17UY0332-4/00 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV YAPICI YÖNERGESİ  VE PERFORMANS KONTROL FORMU A2-1,
  • LS.075-ED4-A2-2 17UY0332-4/00 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV YAPICI YÖNERGESİ VE PERFORMANS KONTROL FORMU A2-2,
  • LS.075-ED4-A2-3 17UY0332-4/00 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV YAPICI YÖNERGESİ  VE PERFORMANS KONTROL FORMU A2-3 ve
  • LS.075-ED4-A3-1 17UY0332-4/00 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV YAPICI YÖNERGESİ  VE PERFORMANS KONTROL FORMU A3-1 ,
  • LS.075-ED4-A3-2 17UY0332-4/00 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV YAPICI YÖNERGESİ  VE PERFORMANS KONTROL FORMU A3-2,
  • LS.075-ED4-A3-3 17UY0332-4/00 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV YAPICI YÖNERGESİ  VE PERFORMANS KONTROL FORMU A3-3 Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

  Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

  Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

  Sınav süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Soru Sayısı Sınav Süresi
  A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma    P1 70 Uygulama 30 dk
  A3 Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri   P1 70 Uygulama        30 dk

  2.3   Ölçme ve Değerlendirme

  Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1,A2 ve A3 birimlerinin girmiş olduğu sınavların tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir .Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

  Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

  2.4   Diğer Şartlar

  • 2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
  • 2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
  • 2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
  • 2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
  • 2.4.5SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
  1. REFERANSLAR

  Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

  İlgili Yeterlilik

  (17UY0332-4 )  Emlak Danışmanı Seviye-4 Yayın Tarihi 29.11.2017 rev 00

  Yeterliliği Kaynak Teşkil Eden Meslek Standart (lar)ı

  • 13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4
  • 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4
  • 12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4
  1. BELGELENDİRME PROSESİ

  Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

  4.1 Adayda Aranan Şartlar

  Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

  4.2 Belgelerin Teslimi

  Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.

  4.3 Belgenin Kaybedilmesi

  Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini telefonla, whatsapp uygulaması veya ofisimize gelerek talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenmek üzere MYK Web Portal’ dan talep girilir.

  4.4 Yeniden Belgelendirme

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre:
  • Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
  • – Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
  • –  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
  • a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,
  • b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
  •  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

  Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

  1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

  Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

  Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş)  gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Shopping Basket