Tepeüstü Mh. Örnek Sk. No:1 D:5 (Akbank üstü) Ümraniye – İstanbul

Search
Close this search box.

Teslimat Şartları ve İade Politikası

 • Ana Sayfa
 • Teslimat Şartları ve İade Politikası
 1. TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme aşağıda belirtilen Taraflar arasında akdedilmiştir.

 

HİZMET VEREN: Seviye Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Limited Şirketi

Mersis No: 

Adres: Tepeüstü Mh. Örnek Sk. No:1 D:5 (Akbank üstü) Ümraniye – İstanbul

Telefon: +90 216 612 16 95

E-Posta Adresi:  info@seviyebelgelendirme.com

 

HİZMET ALAN:

İsim – Soyisim:

Adres: 

Telefon: 

E-Posta Adresi: 

 

HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN, işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

2.1. İşbu Sözleşmenin konusu, HİZMET ALAN’ın HİZMET VEREN’e ait www.ugetam.istanbul internet sitesi (bundan sonra “internet sitesi” ya da “Site” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunmak kaydıyla sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede bedeli belirtilen yeterlilik belgesi  alınmasına yönelik sınav hizmetinin (bundan sonra “Sınav” veya “Hizmet” olarak anılacaktır) “Hizmet” olarak anılacaktır) sunulması ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tüketicilerin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

2.2. Taraflar, işbu Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

2.3. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülükler HİZMET ALAN’ın yalnızca 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun tahtında tüketici konumunda olduğu durumlarda uygulanacak olup, bunun haricinde HİZMET ALAN’ın tacir, esnaf vs. olarak hareket ettiği durumlarda Taraflar’a ilişkin işbu formda yer alan hak ve yükümlülükler uygulanmayacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

 

3.1.Sözleşme konusu Hizmet’in; adı ve detayları siparişte belirtildiği şekildedir.

 

 

 1. HİZMETİN İFASI

Hizmetin İfası/Sunulmasına İlişkin Bilgiler

Hizmet Alacak Kişi: 

Adresi: 

Fatura Adresi: 

 

Hizmetin İfa şekli

4.1.Sözleşme konusu Hizmet HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN’ın başvuru esnasında tercih ettiği ilde yer alan ve HİZMET VEREN tarafından belirlenen sınav merkezinde sunulacaktır. HİZMET VEREN başvurunun yapılması ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını takiben Sınav yeri ve zamanı hakkında HİZMET ALAN’a bilgilendirmede bulunacaktır. HİZMET ALAN aynı zamanda Sınav başvurusunun yapıldığı internet sitesi üzerinden gerekli işlemleri tamamlayarak Sınav hakkında detaylara erişebilecektir.

 

4.2. HİZMET VEREN, internet sitesi aracılığıyla başvurunun kendisine ulaştığı ve ödeme işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren 60 (altmış) günlük süreyi aşmamak kaydıyla HİZMET ALAN’a taahhüt ettiği süre içerisinde HİZMET ALAN’ın Hizmet’ten yararlanmasını sağlar. HİZMET VEREN, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller sebebiyle Hizmet’in sağlanmasının imkansızlaşması halinde bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde HİZMET ALAN’a bilgi verir.

 

4.3.Sınav merkezine ulaşım da dahil olmak üzere Hizmet’in sunulmasına ilişkin tüm masraflar (yol masrafları dahil olmak üzere) aksine bir hüküm yoksa HİZMET ALAN’a aittir. HİZMET VEREN, internet sitesinde Hizmet masraflarının kendisince karşılanacağını beyan etmişse, masraflar HİZMET VEREN’e ait olacaktır.

 

4.4. HİZMET ALAN, başvuruda bulunduğu Hizmet’e ilişkin sınavı başarılı bir şekilde tamamlayarak yeterlilik belgesi almaya hak kazanırsa, yeterlilik belgesinin kendisine teslim edilebilmesi için HİZMET VEREN tarafından kendisine bildirilecek belge basım bedelini ödemekle yükümlüdür. HİZMET ALAN’ın almaya hak kazandığı yeterlilik belgesinin teslimat masrafları ise HİZMET VEREN’e aittir.

 

4.5.Hizmet’in ifasının akabinde, HİZMET ALAN sınavı başarılı bir şekilde tamamlayarak yeterlilik belgesi almaya hak kazanırsa, yeterlilik belgesi HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN’ın tercih ettiği yöntemle HİZMET VEREN’e teslim edilecektir. HİZMET VEREN, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller nedeni ile Sözleşme konusu Hizmet’in ifası sonucunda alınmaya hak kazanılan yeterlilik belgesini süresi içinde teslim edemez ise, ifayı imkansızlaştıran durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde HİZMET ALAN’a bildirmekle yükümlüdür.

 

4.6.İşbu Sözleşme, elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, HİZMET ALAN’ın HİZMET VEREN’e Sözleşme’ye konu Hizmet bedelini ödemesi ve HİZMET ALAN’ın işbu Sözleşme konusu sınava girmesi ile ifa edilmiş olur.

 

4.7.Sınav anında HİZMET ALAN’ın Hizmet’in ifa yeri olan ilgili sınav merkezinde bulunmaması durumunda dahi HİZMET VEREN, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

 

4.8.HİZMET ALAN’ın almaya hak kazandığı yeterlilik belgesi, HİZMET ALAN’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden HİZMET VEREN sorumlu tutulamaz.

 

 1. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 

Güncel MYK Belge ücreti tahsil edilir.

 

 

Yeterlilik Belgesi Basım Bedeli: Başvuruda bulunulan sınavın başarılı bir şekilde tamamlaması halinde başvuruda bulunulan Hizmet türüne ve Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatına göre belirlenecek yeterlilik belge basım bedelinin HİZMET ALAN tarafından ödenmesi gerekmektedir. Sınav sonucunun açıklanmasının akabinde basım bedelinin ödenmesi için HİZMET ALAN ile ayrıca iletişime geçilecektir.

 

Yeterlilik Belgesi Teslimat Bedeli: HİZMET ALAN’ın irtibat adresine ya da iş adresine teslim edilmesini talep etmesi halinde kargo/teslimat bedeli HİZMET VEREN tarafından karşılanacaktır. HİZMET ALAN’ın elden teslim talebinde bulunması halinde ise ayrıca bir bedel yansıtılmayacaktır.

 

Ödeme Şekli ve Planı: [HAVALE/EFT]

 

5.1.Hizmet’in peşin satış fiyatı, Hizmet’in detaylarının yer aldığı internet sitesinde mevcut olan fiyattır. HİZMET VEREN bu fiyatı güncelleme hakkını saklı tutar. HİZMET VEREN tarafından yapılan indirimler ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

Ödeme Şekli ve Planı

5.2.HİZMET ALAN, HİZMET VEREN tarafından kendisine sunulan ödeme yöntemlerinden birini seçmek suretiyle Hizmet bedelini öder.  

 

5.3.HİZMET ALAN, Hizmet bedelini Havale/EFT aracılığıyla yapması halinde, Hizmet bedelini HİZMET VEREN’in HİZMET ALAN ile ödemenin yapılacağı hesap bilgilerini paylaşmasıyla sınav tarihi öncesi   HİZMET VEREN tarafından belirtilen hesaba öder. HİZMET ALAN Havale/EFT işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini HİZMET VEREN’in info@seviyebelgelendirme.com  e-posta adresine veya +90 534 086 02 15 WhatsApp hattına iletir.

 

 

 1. HİZMET ALAN’IN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

6.1.HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’in internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, Hizmet bedeli ve ödeme şekli ile her türlü masrafına ilişkin olarak HİZMET VEREN tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  

 

 1. HİZMET VEREN’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

7.1.HİZMET VEREN, Sözleşme konusu Hizmet’in tam, zamanında, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde HİZMET ALAN’ın tercihi uyarınca kararlaştırılmış sınav merkezi adresinde ifasını sağlayacaktır.

 

7.2.HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a bildireceği haklı gerekçelerle, üstlendiği edimin ifa süresi dolmadan HİZMET ALAN’ı eşit nitelik ve fiyatta bir başka bir sınavdan yararlandırabilir. Her koşulda bu sınav, HİZMET VEREN’in tercih ettiği yeterlilik belgesinden farklı bir belgeye ilişkin olmayacaktır. HİZMET VEREN, Hizmet’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, ifanın imkansızlaştığını öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç gün) içinde HİZMET ALAN’a bildirir. Bu takdirde HİZMET ALAN siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya ifa süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. HİZMET ALAN’ın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

 

7.3.HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruda bulunduğu tarihten itibaren işbu sözleşmenin 8. maddesi kapsamında Hizmet’i reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

Cayma Hakkının Kullanılması

8.1.HİZMET ALAN, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin HİZMET VEREN’e ulaşmasıyla birlikte cayma hakkı kullanılmış kabul edilir.

 

8.2.Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler, HİZMET VEREN’in işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen veya sitede yer verilen diğer iletişim kanalları ile HİZMET VEREN’e gönderilecektir.

 

8.3. Cayma hakkı işbu Sözleşme’nin akdedildiği ve HİZMET ALAN’ın Hizmet’e ilişkin belirlenen ücreti ödediği andan itibaren 14 (on dört) gün içerisinde kullanılabilir.

 

8.4.Cayma hakkının kullanılması halinde HİZMET ALAN, Sınav’dan yararlanamaz, bu kapsamda Sınav’a giriş hakkı ortadan kalkar. Bu kapsamda Sınav başvurusu iptal edilir.

 

8.5.Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 30 (otuz) gün içerisinde Hizmet bedeli, HİZMET ALAN’ın yaptığı ödeme şeklinde iade edilir.

 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

–        Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Sağlayıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

–        HİZMET ALAN’ın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

–        Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

–        Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

–        Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

–        Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

–        Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

–        Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

–        Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya HİZMET ALAN’a anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

–        Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, HİZMET ALAN’ın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

 

 1. TEMERRÜD HALİ VE SONUÇLARI

 

9.1.Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu`nun Borçlunun Temerrüdüne ilişkin hükümleri uygulama bulacaktır. Temerrüt halinde, Taraflardan birinin edimini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer Taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen Taraf’a 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre sonunda edimin yerine getirilmemesi durumunda, edimini yerine getirmeyen Taraf mütemerrit olarak addolunacak ve diğer Taraf edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya Sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

10.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile üstlendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb. haller) olarak kabul edilecektir.

 

10.2.Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Taraf’a durumu derhal bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında Tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, Taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

11.1.İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri; belirtilen değer üzerindeki uyuşmazlıklar için HİZMET ALAN`ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

 

12.1.HİZMET ALAN, işbu Sözleşme`den doğabilecek ihtilaflarda HİZMET VEREN’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.2.HİZMET ALAN, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

HİZMET ALAN, Hizmet ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini HİZMET VEREN’in aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde HİZMET VEREN’e bildirebilir.

 

E-Posta : info@seviyebelgelendirme.com

Telefon : +90 532 113 09 45

 

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, 01 Eylül 2023 tarihinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.