Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Çalışma hayatına nitelikli ve belgeli işgücü kazandırmak, iş kazalarını asgariye indirmek, üretimde ve hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler ve ilgili Bakanlıkça Tehlikeli sınıfta olamayan bazı mesleklerde 'de çalışanları için zorunlu hale getirilmiştir.

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde, “ne iş olsa yaparım” ya da “her işi herkes yapar” anlayışına son vermiş, mesleğinde bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişilerin öne çıkmasına ve tercih edilmesine, çalışanlarda meslek aidiyeti ve kültürü oluşmasına olanak sağlamış olup iş kazalarını azaltmış, üretimde ve hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmış, vatandaş-işveren-müşteri-çalışan memnuniyeti artmıştır.

Mesleki yeterlilik belgesi, TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan yazılı, mülakat ve performans sınavlarından başarılı olunması durumunda verilen bir belgedir.

Seviye Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Ltd. Şti. ‘TÜRKAK AB-0180-P ve MYK YB-0115’ yetki numaralı ve 62 Ulusal yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Sınav ve belgelendirme yapmaya yetkili belgelendirme kuruluşudur. 

Devlet teşviki ve AB hibe fonu desteği sayesinde sınavlardan başarılı olunca ücretleriniz iade edilmektir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Ancak Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için birinci fıkradaki meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. Ayrıca Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta ilgili maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılmalıdır. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için idari para cezası verilir. 2022 yılı için idari para cezası 1414,17 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Yetki alanlarımız aşağıda sıralanmıştır. Detaylı bilgi için   0532 160 41 03   veya   0850 259 41 03   numarayı arayabilirsiniz.

"Türkiye genelinde sınav ve belgelendirme hizmeti verilmektedir"

Sıra 63 Ulusal Yeterlilik Ulusal Yeterlilik Birimi
İNŞAAT SEKTÖRÜ
1 12UY0058-3/01 Su Yalıtımcısı 12UY0058-3/A1 Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
12UY0058-3/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı
12UY0058-3/B2 Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı
12UY0058-3/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı
2 12UY0054-3/01 Alçı Levha Uygulayıcısı 12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama İşlemleri
3 12UY0055-3/01 Alçı Sıva Uygulayıcısı 12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması
12UY0055-3/B1 Makine ile Alçı Sıva Uygulaması
4 11UY0024-3/02 Sıvacı 11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
5 14UY0195-3/00 PVC Doğrama Montajcısı 14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma
14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi
6 11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi 11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
11UY0012-3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
7 12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması
8 11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
9 12UY0057-3/01 Isı Yalıtımcısı 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)
10 11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı 11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
11 16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi 16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri
12 12UY0048-3/01 Duvarcı 12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
12UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri
13 12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı 12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı
     
MAKİNE SEKTÖRÜ
1 12UY0081-3/01 Frezeci 12UY0081-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu
12UY0081-3/A2 Freze Uygulamaları
2 15UY0227-3/00 Tornacı 15UY0227-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
15UY0227-3/A2 Tornalama Öncesi Hazırlık İşlemleri
15UY0227-3/A3 Tornalama İşlemi ve Bakım
3 14UY0202-3/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi 14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
14UY0202-3/B1 Tornalama İşlemleri
14UY0202-3/B2 Frezeleme İşlemleri
4 14UY0202-4/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi 14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
14UY0202-4/B1 Tornalama İşlemleri
14UY0202-4/B2 Frezeleme İşlemleri
5 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı 10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım
10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım
6 10UY0002-4/03 Makine Bakımcı 10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım
10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım
7 10UY0002-5/03 Makine Bakımcı 10UY0002-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
10UY0002-5/A2 Makine Kurulumu
10UY0002-5/B1 Önleyici Bakım
10UY0002-5/B2 Düzeltici Bakım
10UY0002-5/B3 Kestirimci Bakım
8 12UY0105-3/01 Makine Montajcısı 12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı
12UY0105-3/A3 Makine Montajı
9 12UY0105-4/01 Makine Montajcısı 12UY0105-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0105-4/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı
12UY0105-4/A3 Makine Montajı
10 12UY0082-4/01 CNC Programcısı 12UY0082-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0082-4/A2 CNC Tezgâhlarında Programlama ve Üretim
     
METAL SEKTÖRÜ
1 12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0086-3/B1 Kavis Verme
12UY0086-3/B2 Pres
2 12UY0087-4/02 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0087-4/B1 Abkant Pres
12UY0087-4/B2 Açık Profil Çekme (Rollform)
12UY0087-4/B3 Pres
12UY0087-4/B4 Punch Pres
3 12UY0083-3/02 Metal Kesimci 12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
12UY0083-3/B2 Oksi- Gaz ile Kesim
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim
12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim
4 12UY0084-4/02 Metal Kesim Operatörü 12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme
12UY0084-4/B2 Lazer Kesim
12UY0084-4/B3 Plazma Kesim
5 11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
6 21UY0441-4/00 Kuyumcu (Perakende) 21UY0441-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu
21UY0441-4/A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları
21UY0441-4/B1 Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları
     
KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ
1 12UY0069-3/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 12UY0069-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
12UY0069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri
2 12UY0069-4/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 12UY0069-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
12UY0069-4/A2 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar
12UY0069-4/A3 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri
3 13UY0143-3/01 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 13UY0143-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
13UY0143-3/A2 Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleri
     
 

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ
1 15UY0241-3/00 Elektrik Tesisatçısı 15UY0241-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
15UY0241-3/A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması
2 15UY0241-4/00 Elektrik Tesisatçısı 15UY0241-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu
15UY0241-4/B1 Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama
15UY0241-4/B2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması
3 12UY0075-5/02 Elektrik Pano Montajcısı 12UY0075-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu
12UY0075-5/A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri
4 12UY0075-3/02 Elektrik Pano Montajcısı 12UY0075-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
12UY0075-3/A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri
5 12UY0075-4/02 Elektrik Pano Montajcısı 12UY0075-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
12UY0075-4/A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri
6 17UY0287-4/00 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı 17UY0287-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri
17UY0287-4/B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri
17UY0287-4/B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri
17UY0287-4/B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri
7 15UY0206-3/00 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi 15UY0206-3/A1 İş
Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
15UY0206-3/A2 İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri
15UY0206-3/A3 Montaj İşlemleri
8 15UY0206-4/00 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi 15UY0206-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
15UY0206-4/A2 İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri
15UY0206-4/A3 Montaj ve Ayar İşlemleri
9 16UY0264-4/00 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi 16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri
16UY0264-4/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri
16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri
16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri
16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri
16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri
10 19UY0402-4/00 Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı 19UY0402-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
19UY0402-4/A2 Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı
11 13UY0121-5/00 İşletme Elektrik Bakımcısı 13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi
13UY0121-5/A3 Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme
13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların Onarımı
13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri
 

 

ENERJİ SEKTÖRÜ
1 11UY0031-3/02 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli 11UY0031-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı
11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı
11UY0031-3/B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım  ve Onarımı
     
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
1 13UY0145-3/04 Endüstriyel Taşımacı 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı
13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı
13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı
13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı
13UY0145-3/B5 Sapancılık
2 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme
3 17UY0329-3/00 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite
17UY0329-3/A2 Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması
4 17UY0326-3/00 Kamyon Şoförü 17UY0326-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite
17UY0326-3/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma
5 19UY0390-3/00 Motosikletli Kurye 19UY0390-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite
19UY0390-3/A2 Gönderi Ulaştırma
6 17UY0328-3/00 Servis Aracı Şoförü 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite
17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı
7 17UY0327-3/00 Minibüs Şoförü 17UY0327-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite
8 17UY0330-3/00 Taksi Şoförü 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite
17UY0330-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
     
 
TURİZM, KONAKLAMA, YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ
1 13UY0182-4/01 Aşçı 13UY0182-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
13UY0182-4/A10 Temel Tatlıları Hazırlama
13UY0182-4/A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
13UY0182-4/A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite
13UY0182-4/A4 Temel Malzemeler
13UY0182-4/A5 Çorba Hazırlama
13UY0182-4/A6 Sos(lar), Meze(ler), Salata(lar) Hazırlama ve Yumurta Pişirme
13UY0182-4/A7 Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama
13UY0182-4/A8 Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama
13UY0182-4/A9 Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini Hazırlama
2 13UY0183-4/00 Pastacı 13UY0183-4/A1 İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
13UY0183-4/A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim 
13UY0183-4/A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite
13UY0183-4/B1 Hamur Çeşitleri, Tatlı/Tuzlu Hamur Ürünleri Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B2 Sütlü, Çikolatalı Tatlı Yapımı ve Sunumu, Dondurma Yapımı
13UY0183-4/B3 Sos Yapımı, Meyveli, Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B4 Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu
13UY0183-4/B5 Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı
3 12UY0093-2/01 Servis Görevlisi 12UY0093-2/A1 İş Sağlığı, Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı
12UY0093-2/A2 İş Organizasyonu
12UY0093-2/A3 Servis Öncesi İşlemler
12UY0093-2/A4 Servis İşlemleri
12UY0093-2/A5 Gün/Vardiya Sonu İşlemler
12UY0093-2/A6 Periyodik İşlemler
12UY0093-2/A7 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler
4 12UY0093-3/01 Servis Görevlisi 12UY0093-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma Mevzuatı
12UY0093-3/A10 Periyodik İşlemler
12UY0093-3/A11 Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetler
12UY0093-3/A2 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
12UY0093-3/A3 İş Organizasyonu
12UY0093-3/A4 Servis Öncesi İşlemler
12UY0093-3/A5 Servis İşlemleri
12UY0093-3/A6 Sıcak İçecek Servisi
12UY0093-3/A7 Soğuk İçecek Servisi
12UY0093-3/A8 Yiyecek Servisi
12UY0093-3/A9 Servis Sonrası ve Gün/Vardiya Sonu İşlemler
5 15UY0216-4/00 Kahve Bar Görevlisi (Barista) 15UY0216-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma
15UY0216-4/A2 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri
15UY0216-4/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
15UY0216-4/A4 Servis Öncesi İşlemler
15UY0216-4/A5 Servis İşlemleri
15UY0216-4/A6 İçecek ve Yiyecek Servisi
15UY0216-4/A7 Gün/Vardiya Sonu ve Periyodik İşlemler
     
 

TİCARET SEKTÖRÜ
1 17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı 17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri
2 17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı 17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
17UY0298-4/B1 İş Makineleri Alım-Satım İşlemleri
17UY0298-4/B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım-Satım İşlemleri
17UY0298-4/B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler
3 17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
17UY0299-5/B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler
4 17UY0332-4/00 Emlak Danışmanı 17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite
17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma
17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri
 

 

TOPLUMSAL VE KİŞİSEL HİZMETLER SEKTÖRÜ
1 19UY0386-3/00 Otopark Görevlisi 19UY0386-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
19UY0386-3/A2 Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme
2 19UY0387-3/00 Vale Görevlisi 19UY0387-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
19UY0387-3/A2 Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme

 

 Mesleki Yeterlilik Belgesi Örneği