Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvikleri

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin diğer düzenlemeler ve destekler:

  • 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.
  • KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgeye sahip kişileri çalıştıran işletmelere belgelendirme desteği sunulmaktadır. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluşlardır. Bu çerçevede MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam edenler bu destekten yararlanabilmektedir.
  • 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak görevlendirilebilmektedir.
  • 16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”le inşaat ve tesisat işlerinde çalıştırılacak ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma koşulu aranmaktadır.
  • 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen mesleklerde çalışacak kişiler, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları durumunda söz konusu yönetmelik kapsamında belirtilen zorunluluğu karşılayabilmektedirler.
  • 12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilen mesleklerde açılan kurslarda sınav, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla yaptırılması gerekmektedir.
  • 25.09.2002 tarihli ve 24887 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” kapsamında belirtilen alanlarda çalıştırılacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi veya akredite kuruluşlarca düzenlenen belgelere sahip olması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?  Nasıl alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederek ilgili mesleğin Ulusal Yeterlilikte yer alan sınav şartlarını yerine getirerek başarılı olma şartı ile alınan belgedir.

0850 259 41 03 veya 0532 160 41 03 - 0537 037 15 01 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

HABER

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Olan Mesleklerde Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Teşvik Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı.

26 Mart 2020 tarihli ve 31080(Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’un 16. maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2022 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Anılan kanunun 52. maddesinde ise 16. Maddenin 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belge almaya hak kazanmış kişiler de teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretini geri alabileceklerdir.

Madde Metni: MADDE 16 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi; TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’dan akredite ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından sınav ve belgelendirilmektedir. Bu kurumlardan alınan belgenin uluslararası geçerliliği vardır ve zorunlu alanlarında devlet teşviki verilmektedir ayrıca SGK teşviki vardır ve 2020 yılına kadarda uzatılmıştır. Sınav ve belgelendirme yetkili olduğumuz alanlar aşağıda belirtilmiştir. Program ve detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA SINAV ÜCRETLERİNİN İADELERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MAKİNE SEKTÖRÜ

METAL SEKTÖRÜ

ENERJİ SEKTÖRÜ

KİMYA SEKTÖRÜ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ

TİCARET SEKTÖRÜ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ