Tepeüstü Mh. Örnek Sk. No:1 D:5 (Akbank üstü) Ümraniye – İstanbul

Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 4

NC/CNC Tezgah Seviye 4 İşçisi Kimdir?
NC/CNC Tezgâh İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişi, İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde verilen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve diğer malzemelerden iş parçasını, istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, hazır programlar kullanarak NC/CNC tezgahlarında parça ve takım sıfırlamasını yapan, tezgahı imalata hazır hele getiren ayrıca CNC programlama girişi yapabilen ve imalat yapan nitelikli kişidir. 0534 086 02 13  veya 0850 259 41 03  numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 1. AMAÇ
  Bu program, NC/CNC Tezgâh İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye–4 (14UY0202-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
  2.1 Zorunlu Birimler
  A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri
  A2 Tezgâh, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak
  A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek
  2.1.1 Teorik Sınav
  A1, A2 ve A3 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
  Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
  Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
  Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
  A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru başına 1 dk.dır.
  A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru başına 1 dk.dır.
  A3 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru başına 1 dk.dır.
  2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
  A1, A2 ve A3 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.
  Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye – 4 (14UY0202-4) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
  Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.
  Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.052-NC-CNC4 Tezgah İşçisi Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
  Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır.
  Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
ZORUNLU BİRİMLERSınav ŞekliBaşarım NotuSınav Süresi
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim SistemleriP18010 dk
 A2Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime HazırlamakP18020 dk
 A3Talaşlı Üretim İşlemlerini GerçekleştirmekP18030 dk

Tüm birimlerden sınava giren adaylar Toplam süreyi istedikleri gibi kullanabilirler. Bir veya iki birimden sınava girecek adaylar her birim için belirtilen sürede işlemi yapmak zorundadırlar.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme
Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1,A2 ve A3 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
2.4 Diğer Şartlar
2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
3. REFERANSLAR
Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
Belgelendirme Standardı :11UMS0147-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı. Değerlendirme Standardı :14UY0202-3 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 4 Ulusal Yeterliliği
4. BELGELENDİRME
Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
4.1 Adayda Aranan Şartlar
Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
4.2 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da Adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
4.3 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.4 Yeniden Belgelendirme

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
– Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
– Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, başlar.
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.
c) Diğer şartlar PR.007 Personel Belgelendirme Prosedüründe anlatılmaktadır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır ve belge ücreti başvuru yapan adaydan alınır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

Yorumlar kapalı