Tepeüstü Mh. Örnek Sk. No:1 D:5 (Akbank üstü) Ümraniye – İstanbul

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5

Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir? Ne İşe Yarar?

Elektrik Pano Montajcısı Belgesi, 6645 sayılı kanun numarası ile zorunlu belge olup, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen tek belgedir. Bu belgenin Uluslararası Akreditasyonu olup, Yurt İçinde ve Yurt dışında belge tanınırlığı ve Yüksek Kalite, tam Güvence sayesinde belgeyi almaya hak kazanan kişilerin bilgi ve tecrübesinden kuşku duyulmamaktadır. Elektrik Pano Montajcısı Mesleki yeterlilik sınavı teorik ve uygulamalı sınav olarak yapılmaktadır. En düşük Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişi Millî Eğitim Bakanlığından denklik yaparak o alanda ‘Ustalık Sınavlarına’ girebilmektedir.

0532 113 09 45 – 0532 160 41 03  veya 0850 259 41 03 numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Mesleki Yeterlilik Sınavını Online Satın Almak İçin Sepete Ekleyiniz!

3,800.00 Sepete Ekle

Elektrik Pano Montajcısı Kimdir?
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uygun çalışan, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, projeyi inceleyen, pano montajı hazırlık işlemlerini yürüten, pano karkası ve pano malzemelerinin montajı işlemlerini yürüten, kablo montajı, kablo kanalı, ray ve klemens montajı işlemlerini yürüten, bara işleyen, panoyu kontrol (soğuk test) eden, panonun sevke hazırlanması işlemlerini yürüten, malzeme montajının, güç ve kumanda devrelerinin, panonun test ve sevk öncesi son kontrollerini yapan, karşılaştığı ve astları tarafından kendisine iletilen sorunlara çözüm üreten, çözemediği sorunları amirine rapor ederek sonuçlayan nitelikli kişidir.
1. AMAÇ

Bu program, ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 5 (12UY0075-5/02) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 1. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler

12UY0075-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,Kalite ve Çevre

12UY0075-4/A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri

2.1.1 (T1) Teorik Sınav

 • Bu yeterlilikte zorunlu olan  A1- A2  yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, çoktan seçmeli test (T1) olarak yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az aşağıdaki tabloda belirtilen Başarı Notu oranında doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Teorik sınav dört seçenekli çoktan tek seçmeli sorularından oluşur.

Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,Kalite ve Çevre : Sınav Şekli : T1, Başarım Notu (en az) : 60, Soru Sayısı : 30 , Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 dk

Zorunlu Birimler

A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri: Sınav Şekli : T1, Başarım Notu (en az) : 60, Soru Sayısı : 25 , Sınav Süresi (soru başına) : 1,5 dk

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

 • Bu yeterlikte ,A1 yeterlilik biriminden performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
 • A2 yeterlilik biriminde (P1) Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında değerlendirilirler ,Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen beceri ve yetkinlikleri içerecek şekilde değerlendirilerek LS.082–EPM-5-REV02 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI-5 PERFORMANS KONTROL LİSTESİ’ne yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
 • Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri: Sınav Şekli : P1, Başarım Notu (en az) : 80, Soru Sayısı : 25 , Sınav Süresi (soru başına) : 240 dk

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

 • Sınavlar, (12UY0075-4) Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
 • Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
 • Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
 • Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1, A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

 • 2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
 • 2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • 2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
 • 2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
 • 2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
 1. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

Yeterliliğe kaynak teşkil eden Meslek Standartları

 • 12UMS0217-3 Elektrik Pano Montajcısı Ulusal Meslek Standardı
 • 12UMS0217-4 Elektrik Pano Montajcısı Ulusal Meslek Standardı
 • 12UMS0217-5 Elektrik Pano Montajcısı Ulusal Meslek Standardı

İlgili Yeterlilik

(12UY0075-5) Elektrik Pano Montajcısı Seviye-5  Yayın Tarihi 20.11.2019 rev 02

 1. BELGELENDİRME PROSESİ

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da  Adayın talep ettiği adrese  kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini telefon,mail veya kuruma gelerek talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeniden Belgelendirme

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
 • Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
 • Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.
 • Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 24 ay veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
 • Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde SEVİYE BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. SEVİYE BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

Yorumlar kapalı