MYK Duyurular

Gösterim: 1045

Yetkilendirilmiş ve Aday  Belgelendirme Kuruluşlarının Dikkatine (MYK Duyurusu)

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Ar-Ge  çalışmaları kapsamında 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin uluslararası geçerliliğine katkıda bulunmak, ülkemizdeki nitelikli ve belgeli işgücünün uluslararası dolaşımını kuvvetlendirmek amacıyla   6 yabancı dilde çift-dilli belge düzenleme alt yapısı tamamlanmıştır.

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Ar-Ge  çalışmaları kapsamında 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin uluslararası geçerliliğine katkıda bulunmak, ülkemizdeki nitelikli ve belgeli işgücünün uluslararası dolaşımını kuvvetlendirmek amacıyla   6 yabancı dilde çift-dilli belge düzenleme alt yapısı tamamlanmıştır.

MYK Yönetim Kurulunun 23/09/2020 tarihli 2020/121 sayılı kararı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin MYK Web Portal otomasyonu aracılığı ile Türkçe- İngilizce'nin yanısıra Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde düzenlenebilmesine ve 1 Ekim 2020 tarihi itibari ile belge düzenleme ekranlarında her bir aday için farklı dil seçeneklerinde belge düzenlenebilme hizmetinin kuruluşlara açılmasına karar verilmiştir. Ülkemizde ve dünyada bir ilk olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda farklı dillerde düzenlenebilecek olup, MYK Web Portalı üzerinden tüm belge sahipleri ve işverenler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini 6 farklı dilde ücretsiz olarak görüntüleyebilecektir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin 6 yabancı dilde düzenlenebilecek olması hakkında başta Bakanlığımız tarafından yapılacak basın bildirisi olmak üzere yazılı ve görsel medyada yer almasına ilişkin bir dizi hazırlık yapılmış olup ekli afişler Kurum sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. Yapılacak olan paylaşım ve afişlerin YBK’larımızın kendi hesaplarından da paylaşılması e-posta ekinde sunulan afişlerin YBK ofislerine çıktı alınarak asılması konu hakkındaki tanınırlığın artırılması açısından önem arz etmektedir.

Farklı dilde belge basımı, belgenin yeniden basımı ve belge yenileme masraf karşılıklarına ilişkin Başkanlığımızca 21 Temmuz 2020 tarihinde YBK’larımıza anket uygulanmış ve 4 Ağustos 2020 tarihli e-posta ile anket sonuçları YBK’larımız ile paylaşılmıştır. Vatandaşlarımız tarafından Kurumumuza iletilen talepler, YBK’larımızın anket vasıtasıyla ilettiği görüşler birlikte değerlendirilerek  farklı dilde basılı olarak düzenlenecek belgelerin, kaybedilen belgelerin ve yenilemesi yapılacak olan belgelerin masraf karşılıkları aynı sayı ve tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, özellikle  MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün belgenin yenilenmesinde teşvik edilmesi ve belgeye ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla belge kaybı, belge yıpranması, farklı dilde yeniden basım, sınavsız belge yenileme ve sınavlı belge yenileme nedeni ile yeniden basılacak belgeler için ise Kurum tarafından tahsil edilecek belge masraf karşılığının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren %50 oranında indirimli olarak (2020 yılı için 75 TL) uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bununla birlikte belgenin yeniden basım durumları için yapılan indirimin (belge kaybı, belge yıpranması, farklı dilde yeniden basım, sınavsız belge yenileme ve sınavlı belge yenileme) adaylara yansıması için ilgili tüm süreçlerin ivedi olarak revize edilmesi ve ücret tarifelerinde gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda 1 Ekim 2020 itibari ile 150 TL'nin üzerinde olan sınavsız belge yenileme ücretleri MYK Web Portal tarafından otomatik olarak 150 TL'ye revize edilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı ve iyi çalışmalar dileriz.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2020 YILI BELGE MASRAF KARŞILIKLARI İLE YETKİLENDİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BEDELLER

A) BELGE MASRAF KARŞILIĞI: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 36 ncı madde birinci fıkra (a) bendine göre,

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin diğer düzenlemeler ve destekler:

  • 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.
  • KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgeye sahip kişileri çalıştıran işletmelere belgelendirme desteği sunulmaktadır. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluşlardır. Bu çerçevede MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam edenler bu destekten yararlanabilmektedir.
  • 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak görevlendirilebilmektedir.
  • 16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”le inşaat ve tesisat işlerinde çalıştırılacak ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma koşulu aranmaktadır.
  • 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen mesleklerde çalışacak kişiler, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları durumunda söz konusu yönetmelik kapsamında belirtilen zorunluluğu karşılayabilmektedirler.
  • 12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilen mesleklerde açılan kurslarda sınav, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla yaptırılması gerekmektedir.
  • 25.09.2002 tarihli ve 24887 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” kapsamında belirtilen alanlarda çalıştırılacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi veya akredite kuruluşlarca düzenlenen belgelere sahip olması gerekmektedir.

HABER

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Olan Mesleklerde Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Teşvik Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı.

26 Mart 2020 tarihli ve 31080(Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’un 16. maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2022 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Anılan kanunun 52. maddesinde ise 16. Maddenin 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belge almaya hak kazanmış kişiler de teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretini geri alabileceklerdir.

Madde Metni: MADDE 16 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi; TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’dan akredite ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından sınav ve belgelendirilmektedir. Bu kurumlardan alınan belgenin uluslararası geçerliliği vardır ve zorunlu alanlarında devlet teşviki verilmektedir ayrıca SGK teşviki vardır ve 2020 yılına kadarda uzatılmıştır. Sınav ve belgelendirme yetkili olduğumuz alanlar aşağıda belirtilmiştir. Program ve detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MAKİNE SEKTÖRÜ

METAL SEKTÖRÜ

ENERJİ SEKTÖRÜ

KİMYA SEKTÖRÜ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ

TİCARET SEKTÖRÜ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ

 **Yetkilerimiz için lütfen tıklayınız...**