.

6645 sayılı Kanun ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanuna Ek 1 inci maddesi kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde yer alan meslekler için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş, Bakanlığın 2015/1 sayılı tebliği ile 40 meslekte 26/05/2016 tarihi itibari ile belge zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Ancak ilgili sektörlerde mağduriyete yol açmamak amacıyla yeni bir yasal düzenleme yapılmaksızın belge zorunluluğu getirilen mesleklerde 01/01/2017 tarihine kadar gerçekleştirilecek denetimlerde cezai müeyyide uygulanmadan belgelendirmeye yönelik rehberlik ve yönlendirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede Bakanlık 2015/1 sayılı tebliğinde yer alan 40 meslekte verilen süreler dolmuş ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu fiilen başlatmıştır.

6645 sayılı Kanun kapsamında ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerde sınav ve belgelendirme masrafları İşsizlik sigortası Fonundan karşılanmaya başlanmış bu kapsamda 75.000 kişinin yaklaşık 45.000.000 TL tutarındaki sınav ve belge ücretleri devlet tarafından iade edilmiştir. Böylece MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda çalışan ve işverene ilave ek yük getirilmemiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak cezai müeyyideler ile karşılaşılmaması için belgesiz çalışanların teşviklerden yararlanarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları önemle hatırlatıyoruz. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlatılan 2015/1 sayılı tebliğde yer alan 40 mesleğe ulaşmak için tıklayınız.

Cezai duruma düşmemek için sizde başvurunuzu yapınız